Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

  

21.07.17 посібник "Медичний захист військ"

 

Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії є педагогічно-науковим підрозділом факультету підготовки лікарів медичного інституту Сумського державного університету. Головним завданням кафедри є підготовка лікарів за принципами вітчизняної медицини та європейськими стандартами. На кафедрі навчання студентів проводиться українською, російською та англійською мовами.

  

Штат кафедри: 2 професора, 2 доценти, 3 асистенти, 6 аспірантів, 1 старший лаборант, 1 лаборант, 1 препаратор, також на кафедрі працюють 4 суміснмки к.мед.н.

Кафедра загальної хірургії