Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

28.09.18 - Співробітники кафедри прийняли участь у ХХІV з’їзді хірургів України

 Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії є педагогічно-науковим підрозділом факультету підготовки лікарів медичного інституту Сумського державного університету. Головним завданням кафедри є підготовка лікарів за принципами вітчизняної медицини та європейськими стандартами. На кафедрі навчання студентів проводиться українською, російською та англійською мовами.

  Штат кафедри: 2 професори, 2 доценти, 2 старших викладачи, 3 асистенти

  Науковий напрямок діяльності кафедри

 • Способи оптимізації лікування туберкульозу та інших запальних захворювань у сучасних екологічних умовах.
 • Удосконалення хірургічних методів лікування туберкульозу.
 • Діагностика і лікування захворювань плеври (плеврити різного генезу, спонтанний пневмоторакс).
 • Удосконалення діагностики і лікування поєднаної травми (краніоабдомінальна і краніоторакальна травми).

Публікаціїї кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

 Кафедрою було видано:

 • монографій – 5;
 • навчальних посібників – 10.
 • За період з 2002 по 2015 рік опубліковано:
 • статей – 171, з індексом Scopuc – 32;
 • патентів на корисну модель – 25;
 • тез – 208.
 • методичних вказівок − 17


 Клінічні бази

Викладання дисциплін "Хірургія", "Санітарна практика" проводиться на базі Сумської обласної клінічної лікарні (СОКЛ) – 700 ліжок (м. Суми, вул. Троїцька, 48) в хірургічному, нейрохірургічному, реанімаційному, опіковому, урологічному відділеннях; "Фтизіатрія" –  Сумського обласного протитуберкульознго диспансера – 220 ліжок: 3 терапевтичних відділення, 1 хірургічне та 1 відділення позалегеневого туберкульозу (м. Суми, вул. Перекопська, 15): "Радіологія" – в поліклініці медико-санітарної частини СМПО ім. Фрунзе – на 5 тис відвідувань на добу (м. Суми, вул. Праці, 3); "Радіаційна медицина" - Сумського обласного клінічного онкологічного диспансера (вул. Привокзальна, 31). Курс невідкладних станів очолює проф. Шкатула Ю. В. Заняття проводяться на базі санаторію-профілакторію медичного інституту СумДУ.

  


Інтернатура та магістратура

 

Інтернатура за спеціальністю пульмонологія і фтизіатрія

проводиться на базі обласної клінічної лікарні і обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. 

підготовлено - 13 фахівців,

на даний час навчається 6 інтернів 2-го  та 4 інтерни 1-го року навчання.
Інтерни забезпечені належною навчально-науковою літературою, серед якої значна кількість праць за авторством викладачів кафедрі.
Заняття проводять 1 професор, 1 к.мед.н.

Інтернатура за спеціальністю радіологія 

проводиться на базі обласної клінічної лікарні і обласного клінічного онкологічного диспансеру. 

підготовлено - 14 фахівців,

на даний час навчається 2 інтерни 2-го  та 6 інтернів 1-го року навчання.

 Магістратура

Заспеціальністю пульмонологія і фтизіатрія підготовлено 7 магістрів, на даний час навчаються 6 магістрів.

За спеціальністю радіологія підготовлено 6 магістрів, на даний час навчаються 3 магістри.