Інформація для студентів

Шановні студенти! Вітаємо Вас з початком нового навчального року  та чекаємо на базах кафедри! 

Загальна хірургія

Консультації проводяться щосереди з 16.00 год по графіку, який складається на семестр (Графіки відпрацювань з дисциплін, що викладаються на кафедрі). В період сесії консультації по додатковому графіку проводяться щоденно з 08.00 до 15.00 год.

Рекомендована література:

 1. Жученко С.П. Загальна хірургія.-К.: Здоров'я, 1999.
 2. Гостищев В.К. Общая хирургия.-М.: Медицина, 1993.
 3. Григорян А.В. Руководство к практическим заняттям по общей хирургии.-М.: Медицина, 1976.
 4. Стручков В.И. Общая хирургия.-М.: Медицина, 1983.
 5. Shevchenko S.I., Tonkoglas A.A., Lodiena I.N. Surgery.- Kharkov: KSMU, 2004.
 6. Kushnir R.Ya. General surgery / Lectures.- Ternopil: Ukrmedknyha, 2005.

Фтизіатрія

Консультації проводяться щосереди з 16.00 год по графіку, який складається на семестр (Графіки відпрацювань з дисциплін, що викладаються на кафедрі). В період сесії консультації по додатковому графіку проводяться щоденно з 08.00 до 15.00 год.

Рекомендована література:

 1. Пилипчук Н.С. Туберкулез (учебник).- К.: Вища школа, 1987.
 2. Пилипчук Н.С., Подлесных Т.А., Пилипчук В.Н. Ошибки в диагностике заболеваний легких.- К.: Здоров'я,1983
 3. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.
 4. Фтизіатрія / За ред. І.Т.П’ятночка.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.

 

Радіологія

Консультації проводяться щовівторка з 16.00 год по графіку, який складається на семестр (Графіки відпрацювань з дисциплін, що викладаються на кафедрі). В період сесії консультації по додатковому графіку проводяться щоденно з 08.00 до 15.00 год.

Все необхідне для успішного засвоєння дисципліни "Радіологія", а саме :

питання для підготовки до заліку, питання до кожного заняття та лекцій, а також домашні завдання Ви знайдете у розділі - дистанційне навчання / Радіологія

Увага!!! Пропущені лекції викрадачам (Жданов Я.О., Шевченко Ю.Ю.) необхідно відпрацювати до 15.12.17 (Не пропускайте лекції!!)

Рекомендована література:

Основна

1. Радіологія (променева діагностика та променева терапія) за ред. проф. М.М. Ткаченка, „Книга плюс”, Київ, 2011р.

Додаткова

 1. Коваль Г.Ю. Променева діагностика.-К.: Обріс, 1998.-Т. 1, 2.
 2. Линденбратен Л.Д., Наумов Л.Б. Медицинская рентгенология.-М.: Медицина, 1974.
 3. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология.-М.: Медицина, 1993.
 4. Коваль Г.Ю. Клиническая рентгеноанатомия.-К.: Здоров'я, 1975.
 5. Розерштраух Л.С., Рыбалкова Н.И., Виннер М.Г. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания.-М.: Медицина, 1986.
 6. Антонович В.Б. Рентгенодиагностика заболеваний пищевода, желудка, кишечника.-М.: Медицина, 1987.
 7. Гольдберг Б., Петтерсон Г. Ультрасонографія.-Львів: Медицина світу, 1998.
 8. Суслова О.Я. Рентгенодиагностика повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата.-К.: Здоров'я, 1982.
 9. Сиваченко Т.П., Мечев Д.С. и др. Руководство по ядерной медицине.-К.: Вища школа, 1991.