Радіологія (інтернатура)

 


Календарно-тематичний план І рік навчання (2015-2016) 

 


Календарно-тематичний план ІІ рік навчання (2015-2016) 

 


Домашне завдання

ДЗ на 18.04.16: Променева діагностика захворювань  органів дихання. 

Тести „Променева діагностика захворювань органів дихання”

Тести „Променева діагностика захворювань органів дихання” (з рентгенограмами)

 

ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ (СХЕМА ОПИСАНИЯ) РЕНТГЕНОГРАММЫ 

 ДЗ на 6.06.16:   Променева діагностика захворювань серцево -судинної системи (семінарське занняття)

Підготувати індивідуальні ілюстровані доповіді на 10-12хв. за темами:

1. Порушення розвитку

2. Набуті вади серця

3. Захворювання міокарда і перикарда

4. Захворювання аорти

5. УЗД діагностика захвоpювань сеpцево -судинної системи

 

ДЗ на 10.06.16:   Променева діагностика захворювань серцево - судинної системи (підсумкове занняття)!!!

 Увага!!! 20.06.16 - 27.06.16 Заліковий тиждень за перший рік навчання:

20.06.16 Тестовий контроль

21.06.16 Практична частина 1 

22.06.16 Практична частина 2

23.06.16 Теоретична частина 1

24.06.16 Теоретична частина 2

27.06.16 Підведення підсумку 1 року навчання.