Історія кафедри

Наказом ректора Сумського державного університету 2 січня 2002 року створено кафедру загальної хірургії з анестезіологією та доглядом за хворими з курсами фтизіатрії і променевої діагностики. Кафедру очолив доктор медичних наук Дужий І.Д. До її складу увійшли доцент Шевченко В.П., доцент Кондрачук С.О., асистент П’ятикоп Г.І. На кафедрі навчаються студенти III, IV, VI курсів. З 2005 року на кафедрі введено Болонську систему навчання. З 2006 року кафедра має назву “Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії”. На кафедрі вивчаються дисципліни: “Загальна хірургія” (III курс), “Радіолгія, радіаційна медицина” (ІІІ курс), “Фтизіатрія” (IV, VІ курси), “Радіологія, радіаційна медицина” (VІ курс). З 2003 р на курсі “Радіолгія, радіаційна медицина” проводиться підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю “Радіологія”. Курс загальної хірургії створено у 1994 році у складі кафедри хірургії. У 2002 р курс загальної хірургії включено в склад кафедри загальної хірургії з розміщенням її на базі хірургічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні. В хірургічному відділенні є “чиста” і “гнійна” половина з “чистою” і “гнійною” перев’язувальною. Операційний блок із 4-х операційних, оснащених загальнохірургічним інструментарієм, стійкою для проведення лапароскопічних операцій. Операційний блок із 4-х операційних, оснащених загальнохірургічним інструментарієм, стійкою для проведення лапароскопічних операцій. У відділенні надається планова та невідкладна хірургічна допомога, створено центр для надання допомоги хворим із шлунково-кишковими кровотечами. Діє центр діабетичної ступні. В реанімаційному відділенні проводиться баротерапія (гіпербарична оксигенація) хворим з гнійно-септичними ураженнями. У відділенні надається планова та невідкладна хірургічна допомога, створено центр для надання допомоги хворим із шлунково-кишковими кровотечами. Діє центр діабетичної ступні. В реанімаційному відділенні проводиться баротерапія (гіпербарична оксигенація) хворим з гнійно-септичними ускладненнями. Студенти мають можливість навчатися у відділенні хронічного гемодіалізу (штучної нирки). У відділенні лазеротерапії налагоджено сучасне лікування хворих. В опіковому відділенні студенти можуть ознайомитися з основними принципами роботи сучасного дерматому. Курс променевої діагностики, променевої терапії створений на медичному факультеті Сумського державного університету 1995 р. З моменту заснування курсом завідував доцент, кандидат медичних наук Кондрачук Сергій Олександрович. З 1995 по 2000 рік курс входив до складу кафедри терапії, з 2002 року приєднаний до кафедри загальної хірургії. Комп’ютерний томограф “Siemens” SOMATOM Emotion 6 VA 70C, на якому працює лікар-рентгенолог кабінету комп’ютерної томографії, з 5-річним стажем практичної роботи, Скульбєда Артем Євгенович. З 2007 року введений в стрій магнітнорезонансний томограф. УЗ цифрова система HDI – 1500, на якому працює Ульянич Валентина Володимирівна, з ІІ кваліфікаційною категорією, 11-річним стажем практичної роботи. У навчальному процесі є можливість студентам демонструвати надсучасне обстеження з використанням американського УЗ-апарату 2006 року створення Sequola. Мультіскан системи “labsystems”, на якому працює лікар-лаборант І кваліфікаційної категорії із 13-річним стажем практичної роботи, Лохоня Ірина Миколаївна. Біохімічний аналізатор “Cobas Mira”, на якому працює Рощенко Євгенія Іванівна, лікар-лаборант біохімік з 32-річним стажем практичної роботи, вищою кваліфікаційною категорією). Заняття проводяться на базі медико-санітарної частини СМПО ім. Фрунзе, обласної клінічної лікарні. Студенти мають змогу ознайомитися з сучасною медичною апаратурою та новітніми технологіями діагностики. Під час навчання на ІІІ курсі студенти засвоюють основи знань з використання методів променевого рентгенологічного, ультразвукового, радіонуклідного досліджень, комп’ютерної томографії, а також основних засад використання променевої терапії. УЗ цифрова система HDI – 1500, на якому працює Ульянич Валентина Володимирівна, з ІІ кваліфікаційною категорією, 11-річним стажем практичної роботи. Курс радіаційної медицини висвітлює питання впливу випромінювання на організм медичні та соціальні аспекти аварії на ЧАЕС, вплив малих доз та віддалені наслідки дії іонізуючого випромінювання. Співробітники курсу надають діагностично-консультаційну допомогу медичним закладам м. Суми, приймають участь у проведенні лікарняних міських та обласних конференцій, а також в атестації лікарів. Під керівництвом головного рентгенолога МОЗ професора доктора медичних наук Дикан Ірини Миколаївни (Український НДІ онкології та радіології) виконуються дослідження по використанню променевих методів діагностики в стадіюванні лімфом та розпізнаванню ускладнень при виконанні променевої терапії та хіміотерапії, а також супутньої патології у хворих на лімфоми (є сумісні друковані роботи). Курсом променевої діагностики, променевої терапії ведуться також розробки по використанню раціональних схем радіологічного обстеження хворих в умовах переходу на засади сімейної медицини (опубліковано декілька робіт). Кафедрою виконується договір про спільну наукову діяльність з Інститутом фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України про спільне виконання досліджень в рамках науково-дослідницької розробки оптимальних методів комплексної передопераційної підготовки і хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень і плеври. На курсі загальної хірургії з 2002 року виконуються студентські наукові роботи, які публікуються в збірнику студентських наукових робіт СумДУ. На курсі фтизіатрії щорічно виконуються студентських наукових робіт, які публікуються в збірнику студентських наукових робіт СумДУ та неодноразово займали призові місця на Республіканських олімпіадах. На курсі променевої діагностики, променевої терапії також виконуються студентські наукові роботи, які публікуються в збірнику студентських наукових робіт СумДУ та неодноразово займали призові місця на Республіканських олімпіадах.