Центр лазерної хірургії  об’являє  набір слухачів на курси «Основи лазерної хірургії». Телефон: +38(0542)65-65-55

Контакти

40022, м. Суми, вул. Троїцька, 48, Сумська обласна клінічна лікарня (хірургічний корпус, ІІ поверх). Телефон: 8 (0542) 65-65-55. Електронна пошта: gensurgery@med.sumdu.edu.ua

Науково-дослідна робота

Провідними темами наукових досліджень кафедри є:

− діагностика, консервативне лікування, розробка оперативних методів хвороб плеври; диференційна діагностика захворювань легень, хірургічні методи лікування поширених захворювань легень; попередження ускладнень при операціях на легенях; профілактика тромбогеморагічних ускладнень після оперативних втручань; диференційна діагностика та лікування спонтанного пневмотораксу;

− лімфотронна антибактеріальна терапія запальних захворювань органів грудної порожнини та малої миски;

− лікувально-діагностична тактика при поєднаній краніоабдомінальній травмі; імунокорекція порушень імунної реактивності у хворих з краніоабдомінальною травмою та пошкодженнями селезінки; профілактика кровотечі із гострих стресових виразок у постраждалих з поєднаною травмою та опіковою хворобою;

− розробка оптимальної методики гетеротопічної аутотрансплантації селезіночної тканини після постравматичної спленектомії; вивчення стану імунологічної реактивності у хворих з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою, у яких в лікуванні була використана спленектомія;

− аутотрансплантація мезенхімальних клітин кісткового мозку у лікуванні тривало незаживаючих ран у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок, розробка і впровадження непрямих реваскуляризуючих операцій при критичній ішемії нижніх кінцівок;

− використання методів алогерніопластики при вентральних килах у осіб похилого віку;

− використання відновно-реконструктивних операцій на товстому кишківнику у хворих з колостомою; хірургічна реабілітація хворих після операції Гартмана, проведеної з приводу гострої обтураційної кишкової непрохідності;

− впровадження високоенергетичного СО2 лазеру у лікуванні доброякісних новоутворів шкіри;

− рентгенологічна діагностика ускладнень при оперативному лікування захворювань стравоходу.