Радіологія

Матеріали для підготовки до практичний занять з радіології

І семестр

Модуль 1 Променева терапія. Загальні питання діагностичної радіології.

 


Змістовий модуль 1. Введення а радіологію. Радіобіологічні основи променевої терапії. Дозиметрія. Принципи і методи променевої терапії (Заняття 1)

Тема 1. Основні властивості іонізуючого випромінювання його біологічна дія. Радіоактивність і доза. Дозиметрія.

Тема 2. Принципи і методи променевої терапії. Рентгенотерапія. Контактні методи променевої терапії. Далекодистанційна гамма-терапія. Променева терапія джерелами високих енергій.

 


 Змістовий модуль 2. Методи візуалізації в променевій діагностиці

Заняття 2 (Тема 3,4)

Тема 3. Фізико-технічні основи рентгенологічного та КТ дослідження (1 частина)

Тема 4. Фізико-технічні основи рентгенологічного та КТ дослідження (2 частина).

Заняття 3 (Тема 5,6)

Тема 5. Фізико-технічні основи радіонуклідного дослідження.

Тема 6. Фізико-технічні основи МРТ дослідження.

Занятие 2-3 для групп ЛС-636 и ЛС-637 (на русском языке)

Заняття 4 (Тема 7,8)

Тема 7. Ультразвукові методи дослідження.


 

Змістовий модуль 3. Алгоритми променевого дослідження різних органів та систем. Основи променевої семіотики.

Тема 8. Основи рентгенологічної, радіонуклідної КТ- та УЗ- та МРТ- семіотики патології різних органів та систем.


 

Змістовий модуль 4. Комплексна променева діагностика органів грудної порожнини (Заняття 5)

Тема 9. Променеві методи дослідження та променева анатомія органів грудної порожнини.

Тема 10. Основи променевої семіотики патології дихальної та серцево-судинної системи.

 


 

Змістовий модуль 5.  Комплексна променева діагностика захворювань травної системи та органів черевної порожнини. Променева діагностика невідкладних станів (Заняття 6).

Тема 11. Променеві методи дослідження та променева анатомія органів черевної порожнини.

Тема 12. Променеві ознаки невідкладних станів.

 


 

Змістовий модуль 6. Комплексна променева діагностика сечової та статевої систем (Заняття 7).

Тема 13. Променеве дослідження сечовидільної системи. Нормальна променева анатомія та фізіологія сечостатевої системи.

Тема 14. Променеве дослідження молочної та щитоподібної залози. Променеві ознаки захворювань молочної та щитоподібної залози.


 

Змістовий модуль 7. Комплексна променева діагностика захворювань опорно-рухової системи (Заняття 8).

Тема 15. Променеве дослідження опорно-рухової системи. Вікові особливості органів опорно-рухової системи.

Тема 16. Променеві дослідження ЦНС. Променеві ознаки захворювань і травм ЦНС.

 


 

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1(Заняття 9)

Теоретичні питання до підсумкового контролю

Теоретические вопросы итогового контроля

"Что делать если я не допущен к итоговому зачету?" 1. Обратиться к преподавателю и отработать пропущенные темы.

                                                                                   2. Если все пропуски отработаны, а балов для допуска к зачету недостаточно - подготовьте ответы на вопросы "Допуск к 1 модулю" и обратитесь к преподавателю.

Допуск до перезаліку (теоретичні питання укр)

Допуск к 1 модулю (теоретические вопросы русский язык)

 

 


 

ІІ семестр

Модуль 2. Променева діагностика захворювань окремих органів та систем.

 

Змістовий модуль 1. Комплексна променева діагностика захворювань органів грудної порожнини.


 

 

Тема 1. Променева діагностика вроджених вад розвитку та незапальних захворювань органів дихання (професійні захворювання, онкологічне враження).

Променеві ознаки вад розвитку органів дихання.

Променеві ознаки травматичних ушкоджень органів дихання та сторонніх тілах (набряк, забій, ателектаз, емфізема, пневмоторакс та ін..).

Класифікація онкологічних захворювань легень (доброякісні, злоякісні). Класифікація та рентгенологічні особливості окремих форм раку легень. Променева діагностика доброякісних та злоякісних (первинних та вторинних) пухлин легень. Алгоритм променевого дослідження при даній патології.

Променеві ознаки професійних захворювань легень (пневмоконіози їх варіанти та рентгенологічні особливості).

 

Матеріали для підготовки

Робочий зошит

Рабочая тетрадь (на русском языке)

 


Тема 2. Променева діагностика неспецифічних та специфічних запальних захворювань  органів дихання. Променева діагностика туберкульозу легень.

Променеві ознаки запальних захворювань органів дихання (зміни легеневого малюнку, зміни з боку легеневих полів, зміни коренів легень).

          Променева діагностика гострих та хронічних запальних процесів органів дихання: бронхіт; пневмонії та їх ускладнення (абсцес, гангрена, деструкція, плеврит); пнемо-, гідро,- гідро пневмоторакс. Алгоритм променевого дослідження при даній патології.

Променеві ознаки туберкульозного враження легень.

          Класифікація туберкульозу легень. Рентгенологічні особливості (семіотика вражень) окремих форм туберкульозу легень.

          Варіанти послідовності розвитку туберкульозного процесу. Види ускладнень туберкульозу легень.

          Рентгенологічні ознаки зменшення активності туберкульозного процесу. Варіанті залишкових змін після перенесеного туберкульозу легень.

 

Матеріали для підготовки

Робочий зошит

Рабочая тетрадь (на русском языке)

Туберкулез (на русском языке)

При подготовке у занятию обратите внимание: воспалительные заболевания легких могут быть неспецифическими и специфическими. Одно из специфических заболеваний - туберкулез. Это очень важная часть темы (но не вся тема). Часть неспецифических воспалительных заболеваний дани в рабочей тетради (тема 2) и учебниках: Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология.-М.: Медицина, 1993.(на русском языке), Радіологія (променева діагностика та променева терапія) за ред. проф. М.М. Ткаченка, „Книга плюс”, Київ, 2011р. (українською мовою). 

 

 


Тема 3. Променеві ознаки захворювань серцево-судинної системи. Променева діагностика вроджених та набутих вад серця. Рентгенологічна картина в залежності від гемодинамічних змін.

План променевого дослідження. Показання та протипоказання до проведення того чи іншого променевого метода дослідження ССС. Променеві ознаки уражень середостіння, серця та судин. Зміни положення серця: косе, вертикальне, горизонтальне, декстропозиція. Екстракардиальні причини зміни положення серця. Зміни форми серця (мі тральна, аортальна, трапецієвидна), причини їх формування. Зміни розмірів камери серця, методи визначення. Порушення скорочення  серця, методи оцінки. Алгоритм променевого дослідження та основні променеві симптоми при деяких захворюваннях серця: ішемічна хвороба та її ускладнення, міокардит, перикардит, аневризм варикозного розширення вен (аорта, порожниста вена, судини кінцівок).

План променевого дослідження. Показання та протипоказання до проведення того чи іншого променевого метода дослідження ССС у людей з підозрою на наявність вати розвитку серця. Гемодинаміці показники та їх вплив на зміну конфігурації серця при різних варіантах вад розвитку. набуті (моральні, аортальні) та уроджені (із збідненим, підсиленим та незміненим легеневим кровообігом) вади серця. Алгоритм променевого дослідження та основні променеві симптоми стенозів та оклюзій судин. Послідовність розвитку рентгенологічних симптомів в залежності від ступеню тяжкості та часу розвитку різних вад серця (послідовність зміни конфігурації, прямі та непрямі рентгенологічні ознаки вад).

 

Робочий зошит

Основи УЗД серця

 


Змістовий модуль 2. Комплексна променева діагностика органів черевної порожнини, заочеревинного простору та малого тазу.

Тема 4. Променеві ознаки окремих захворювань нирок та сечовивідних шляхів.

  Алгоритм променевого дослідження при патології нирок та сечовидільних шляхів: вади розвитку, запальні захворювання, сечокам’яна хвороба, ниркова колька, пухлини та кістки, травми нирок, артеріальна гіпертензія.

 


Тема 5. Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту.

Променеві симптоми захворювань травного каналу. Основні променеві ознаки патології травного каналу: вільний газ у черевній порожнині, ділянки здуття кишки, тіні сторонніх тіл і конкрементів, звуження (дифузне, локальне, симетричне, асиметричне), нерівність контуру (випрямлення, «ніша», дефект наповнення), зміни слизової (перебудова рельєфу, «ніша», дефект наповнення).

Підготовка хворих до досліджень. Показання та протипоказання до променевого дослідження. Променеві синдроми інородніх тіл: стравоходу, шлунка, кишківника – їх ускладнень. Алгоритм променевого дослідження при перфорації полого органу в черевній порожнині, пухлин стравоходу, шлунка, кишківника. Провідні променеві синдроми ахалазії (ділятації) стравоходу, рубцевих звужень. Провідні променеві синдроми захворювань травного каналу, «гострого живота»; запалення (езофагіт, настрит, ентерит, коліт); виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки та її ускладнень; злоякісних(рак); доброякісних (поліпи) пухлин; вади розвитку; функціонального розпаду (атонія, гіпотонія, рефлюкс); непрохідність кишок.

          Вроджені вади розвитку органів ШКТ (аномалії кількості, розміру, форми та положення), методи променевої діагностики та постановки заключного діагнозу.

Онкологічні захворювання органів ШКТ (класифікація, методи діагностики, основні рентгенологічні ознаки, дифдіагностика).

 Робочий зошит

 Рабочая тетрадь (на русском языке)


Тема 6Променеві ознаки захворювань печінки та жовчовивідних шляхів.

Підготовка хворих до досліджень. Показання та протипоказання до променевого дослідження. Променеві методи функціонального дослідження печінки та жовчного міхура. Променеві ознаки пухлинного (первинного або вторинного) та кистозного уражень печінки, гепатиту, цирозу. Калькулезний холецистит – променеві методи дослідження та променеві ознаки. Визначення зовнішньо –та внутрішньо секреторної функції підшлункової залози за допомогою радіо імунного аналізу.

 


Змістовий модуль 3. Комплексна променева діагностика захворювань опорно-рухової системи.

Тема7. Променева діагностика травматичних захворювань та вроджені вади розвитку  опорно-рухової системи.

          Променеві ознаки захворювань опорно-рухової системи: зміни форми, розмірів, положення кісток; зміни контурів (періостит, періостом), зміни структури (остеопороз, остеосклероз, деструкція, осеонекроз, остеонекроз, остеоліз, атрофія), зміни суглобової щілини (звуження, зникнення, ущільнення суглобових поверхонь, крайові, кісткові розростання, невідповідність суглобових кінців).

          Променева діагностика окремих захворювань опорно-рухової системи. Променеві ознаки травматичних пошкоджень кісток і суглобів – переламів, вивихів, види зміщення уламків, особливості переламів дитячого та похилого віку. Променева картина нормального загоювання переламів. Ускладнення загоювання переламів.

 

Материалы для подготовки  (на русском языке)

  Робочий зошит

 Рабочая тетрадь (на русском языке)


Тема 8. Променева діагностика запальних захворювань та онкологічні захворювання опорно-рухової системи.

          Променеві ознаки запальних уражень опорно-рухової системи: артриту, остеомієліту, туберкульозу кісток і суглобів.

          Променеві ознаки пухлин кісток: доброякісних (хондроми, остеоми, остеохондроми), злоякісних (остеогенної саркоми, саркомиЮінга, остеобластокластоми, метастазів).

          Променева діагностика окремих захворювань хребта та суглобів. Променеві ознаки уражень опорно-рухової системи при ревматоїдному артриті, колагенозах, асептичних артрозо-артритах. Алгоритм променевого дослідження.

 

 Рабочая тетрадь (на русском языке)

 


Підсумковий контроль засвоєння модуля 2

Теоретичні питання

Теоретические вопросы (русский язык)

База тестовых заданий (для ознакомления) (русский язык)

"Что делать если я не допущен к итоговому зачету?" 1. Обратиться к преподавателю и отработать пропущенные темы.

                                                                                   2. Если все пропуски отработаны, а балов для допуска к зачету недостаточно - подготовьте ответы на вопросы "Допуск ко 2 модулю" и обратитесь к преподавателю.

Допуск ко 2 модулю (теоретические вопросы русский язык)

Допуск до 2 модулю (теоретичні питання українська мова)

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 1. Введення а радіологію. Радіобіологічні основи променевої терапії. Дозиметрія. Принципи і методи променевої терапії

Методичні рекомендації 

Приклади тестових завдань

Робочий зошит. Тема 1. Основні властивості іонізуючого випромінювання його біологічна дія. Радіоактивність і доза. Дозиметрія.

Робочий зошит. Тема 2. Принципи і методи променевої терапії.

 

Лекція

Змістовий модуль 3.

Змістовий модуль 3. Алгоритми променевого дослідження різних органів та систем. Основи променевої семіотики.

Тема 8. Основи рентгенологічної, радіонуклідної КТ- та УЗ- та МРТ- семіотики патології різних органів та систем

 Методичні рекомендації

Робочий зошит

Тестові завдання

Змістовий модуль 2.

Змістовий модуль 2.

Змістовий модуль 2. Методи візуалізації в променевій діагностиці

Заняття 2 (Тема 3,4)

Тема 3. Фізико-технічні основи рентгенологічного та КТ дослідження (1 частина)

Тема 4. Фізико-технічні основи рентгенологічного та КТ дослідження (2 частина).

Методичні рекомендації

Практичні завдання Варіант 1

                                  Варіант 2

Тестові завдання

Заняття 3 (Тема 5,6)

Тема 5. Фізико-технічні основи радіонуклідного дослідження.

Рабочая тетрадь (русский язык)

Робочий зошит 

Тема 6. Фізико-технічні основи МРТ дослідження.

Методичні рекомендації

Рабочая тетрадь (русский язык)

Занятие 2-3 для групп ЛС-636 и ЛС-637 (на русском языке)

Заняття 4 (Тема 7,8)

Тема 7. Ультразвукові методи дослідження.

Методичні рекомендації

 Методические рекомендации (на русском языке)

Робочий зошит

 Рабочая тетрадь (русский язык)

 

 

Готуючись до заняття 3 зверніть увагу: тема 8 викладена в наступному змістовному модулі (Змістовий модуль 3).

При подготовке к занятию 3 обратите внимание, что тема 8 изложена в следующем смысловом модуле (Змістовий модуль 3).

Змістовий модуль 4.

Змістовий модуль 4. Комплексна променева діагностика органів грудної порожнини (Заняття 5)

Тема 9. Променеві методи дослідження та променева анатомія органів грудної порожнини.

Тема 10. Основи променевої семіотики патології дихальної та серцево-судинної системи.

Методичні рекомендації: 

1. Променеві методи дослідження  дихальної системи.

Практичні завдання         Варіант 1

 (робочий зошит)                Варіант 2

 

2.  Променеві методи дослідження  судинної системи.

Практичні завдання                          Варіант 1

  (робочий зошит)                               Варіант 2