Фтизіатрія

Увага!         ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ДЕРЖАВНІ ВИПУСКНІ ІСПИТИ 2019 (ФТИЗІАТРІЯ)

СПИСОК ВОПРОСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 2019

LIST OF QUESTIONS ON THE STATE EXAMINATION 2019(PHTHISIOLOGY)

 

Теми для самостійної роботи студента

 

Методичні матеріали для підготовки до практичних занять.

 Тема 1. Епідеміологія туберкульозу. Етіологія, патогенез туберкульозу. Імунітет при туберкульозі. Клінічна класифікація туберкульозу

 Тема 2. Загальні підходи до діагностики туберкульозу. Спеціальні методи виявлення і діагностики туберкульозу (мікробіологічна, рентгенологічна діагностики, туберкулінодіагностика)

 Тема 3. Специфічна профілактика туберкульозу, ускладнення БЦЖ. Туберкульоз невстановленої локалізації. Туберкульоз внутрішньо-грудних лімфатичних вузлів. Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Ускладнення. Сучасні схеми лікування. Особливості перебігу туберкульозу у дітей і підлітків.

 Тема 4. Вогнищевий туберкульоз легень. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика. Особливості діагностики та лікування у ВІЛ-інфікованих осіб. Сучасні схеми лікування відповідно до спектру стійкості МБТ.

 Тема 5. Інфільтративний туберкульоз легень. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика. Особливості діагностики та лікування у ВІЛ-інфікованих осіб. Сучасні схеми лікування відповідно до спектру стійкості МБТ

 Тема 6. Дисемінований та міліарний туберкульоз легень. Туберкульоз нервової системи та мозкових оболонок. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика. Особливості діагностики та лікування у ВІЛ-інфікованих осіб. Сучасні схеми лікування відповідно до спектру стійкості МБТ.

 Тема 7. Кулясті утворення в легенях. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика. Особливості діагностики та лікування у ВІЛ-інфікованих осіб. Сучасні схеми лікування відповідно до спектру стійкості МБТ

Тема 8. Фіброзно-кавернозний та циротичний туберкульоз легень. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика. Особливості діагностики та лікування у ВІЛ-інфікованих осіб. Сучасні схеми лікування відповідно до спектру стійкості МБТ

 Тема 9. Ускладнення вторинних форм туберкульозу: кровохаркання та легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс, емпієма плеври, хронічне легеневе серце, амілоїдоз внутрішніх органів. Патогенез, клініка, діагностика, лікування

 Тема 10. Туберкульозний плеврит.Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Сучасні схеми лікування.

Тема 11. Позалегеневий туберкульоз: туберкульоз кісток та суглобів, сечостатевої системи та ШКТ. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Сучасні схеми лікування

 Тема 12. Загальні принципи лікування хворих на туберкульоз. Антимікобактеріальні препарати. Стандартні режими лікування хворих на туберкульоз.

 Тема 13. Неспецифічна терапія хворих на туберкульоз (гігієно-дієтичний режим, патогенетичне, симптоматичне лікування). Хірургічне лікування. Санаторно-курортне лікування.

 Тема 14. Профілактика туберкульозу: інфекційний контроль, соціальна, первинна, вторинна. Робота в осередку туберкульозної інфекції. Характеристика джерела туберкульозної інфекції.

 Тема 15 Підсумковий модульний контроль.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ДЕРЖАВНІ ВИПУСКНІ ІСПИТИ 2019

(ФТИЗІАТРІЯ)

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Фтизіатрія: нац. підруч. / В.І.Петренко, Л.Д.Тодоріко, Л.А.Грищук та ін.; за ред. В.І.Петренка. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 472 с.
 2. Фтизіатрія. Підручник/ За ред. В.І. Петренка.- Вінниця: Нова книга.- 2006.- 504 с.
 3. Фтизіатрія (навчальний посібник) За ред. В.П.Мельника, І.Г. Ільницького – Київ – Львів:2008.- 304 с.
 4. Фтизіатрія .Підручник для студентів медичних вузів / За ред. проф. Мельника.- Київ:Софія-А. 2008.-296 с.
 5. Підручник “Туберкульоз” за ред. проф. І.Т. П’ятночка.- Тернопіль:          Укрмедкнига.- 2005. –280 с.
 6. Бліхар Є. Фтизіатрія: Підручник.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- 372 с.
 7. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.-324.
 8. Фтизіатрія: Навчальний посібник українською та англійською мовами / І.Т.П’ятночка, С.І.Корнага, В.І.П’ятночка.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- 260 с.
 9. Фтизіатрія (збірник завдань для тестового контролю знань) за ред.        В.М. Москаленка, В.І. Петренка. Вінниця: Нова книга.- 2005.- 246 с.
 10. Рознатовська О.М. Фтизіатрія : підручник для студентів стоматологічних факультетів / О.М. Рознатовська. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2014. – 242 с.

 

Допоміжна література:

 1. Дужий, І.Д. Диференціальна діагностика вогнищевих процесів у фтизіопульмонології: навч. посіб. /І.Д.Дужий.-Суми:Вид-во СумДУ, 2009.- 259 с.
 2. Дужий, І.Д. Диференціальна діагностика інфільтративних процесів у фтизіопульмонології [Текст] : навч. посіб. / І.Д. Дужий. - Суми : СумДУ, 2010. - 236 с.
 3. Дужий, І.Д. Диференціальна діагностика дисемінованих процесів у фтизіопульмонології [Текст]: навч. посіб. / І.Д. Дужий. - Суми: СумДУ, 2013. - 253 с.
 4.  Дужий, І.Д. Диференціальна діагностика кулястих утворень у фтизіопульмонології [Текст]: навч. посіб. / І.Д. Дужий. - Суми: СумДУ, 2011. - 327 с.
 5. Фтизіатрія: навчально-методичний посібник. Збірник завдань для тестового контролю знань /За ред. В.Ф.Москаленка, В.І.Петренка.-Вінниця:Нова книга, 2005.-296 с.
 6. Дужий І.Д. Клінічна плеврологія К.: Здоров’я, 2000.-384 с.
 7. Дужий І.Д. Хірургія туберкульозу легень і плеври. К.: Здоров’я.-Суми:ВАТ ″СОД″ ,2003.-360 с.
 8. Пульмонологія та фтизіатрія: Підручник: у 2-х т./За ред.. Ю.І. Фещенка, В.П. Мельника, І.Г. Ільницького.- Київ, Львів:Атлас,2009.- 1336 с.
 9. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом. Виробниче видання.- К.: Здоров’я, 2013.- 704 с.
 10. Фтизіатрія: навчально-методичний посібник. Збірник завдань для тестового контролю знань / За ред. В.Ф. Москаленка, В.І. Петренка. - Вінниця: Нова книга, 2005.- 296с.
 11. Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів- інтернів ВНМЗ ІV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Александрін, В.В. Петренко — К.: 2Print, 2017. — 88 с. — режим доступу http://tb.ucdc.gov.ua/uploads/files/prophilaktica.pdf
 12. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / Ю.І. Фещенко, В.М. Князевич, О.М. Разнатовська, H.A. Гріцова /Київ.2017.
 13. 13.            Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)" / Ю.І. Фещенко, С.О.Черенько, Н.А.Литвиненко та ін.. Київ, 2016 /режим доступу http://phc.org.ua/pages/diseases/tuberculosis/materials ,
 14. 14.            Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коїнфекцію ТБ ВІЛ/ В.І. Петренко, М.Г. Долинська, О.М.Разнатовська  — К.2015: ДКС Центр— 112 с. — режим доступу http://tb.ucdc.gov.ua/uploads/files/usaid_170x240_fp_new.pdf
 15. Клінічно-рентгенологічний атлас з діагностики захворювань легень: навчальний посібник / Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем’янів, А.В. Бойко, В.П.Шаповалов. – Чернівці: Медуніверситет, 2014. – 342 с.
 16. Тодоріко Л.Д. Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії : навчальний посібник / Л.Д. Тодоріко, А.В. Бойко. – Київ: Медкнига, 2013. – 432 с.

 

 

Інформаційні ресурси, що містять матеріалидля підготовки до занять з дисципліни «Фтизіатрія»

 1. Національний ресурсний центр з туберкульозу http://tb.ucdc.gov.ua/
 2. Вебсайт Центру громадського здоров’я МОЗ України http://phc.org.ua/
 3. 3.                 Питання туберкульозу на сайті ВООЗ http://www.who.int/tb/en/ ; http://www.who.int/tb/ru/.
 4. 4.                 Вебсайт Національного інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України http://www.ifp.kiev.ua/index_ukr.htm
 5. Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії СумДУhttp://gensurgery.med.sumdu.edu.ua.
 6. Вебсайт журналу «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція» http://tubvil.com.ua.
 7. Вебсайт журналу «Український пульмонологічний» http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj.htm.