Радіологія - Модуль 1 Променева терапія. Загальні питання діагностичної радіології.

Змістовий модуль 1. Введення а радіологію. Радіобіологічні основи променевої терапії. Дозиметрія. Принципи і методи променевої терапії (Заняття 1)

Тема 1. Основні властивості іонізуючого випромінювання його біологічна дія. Радіоактивність і доза. Дозиметрія.

Тема 2. Принципи і методи променевої терапії. Рентгенотерапія. Контактні методи променевої терапії. Далекодистанційна гамма-терапія. Променева терапія джерелами високих енергій.