Радіологія - Змістовий модуль 1.

 Змістовий модуль 2. Методи візуалізації в променевій діагностиці

Заняття 2 (Тема 3,4)

Тема 3. Фізико-технічні основи рентгенологічного та КТ дослідження (1 частина)

Тема 4. Фізико-технічні основи рентгенологічного та КТ дослідження (2 частина).

Заняття 3 (Тема 5,6)

Тема 5. Фізико-технічні основи радіонуклідного дослідження.

Тема 6. Фізико-технічні основи МРТ дослідження.

Заняття 4 (Тема 7,8)

Тема 7. Ультразвукові методи дослідження.