Радіологія - Змістовий модуль 2.

 

Змістовий модуль 3. Алгоритми променевого дослідження різних органів та систем. Основи променевої семіотики.

Тема 8. Основи рентгенологічної, радіонуклідної КТ- та УЗ- та МРТ- семіотики патології різних органів та систем.