Центр лазерної хірургії  об’являє  набір слухачів на курси «Основи лазерної хірургії». Телефон: +38(0542)65-65-55

Радіологія - Змістовий модуль 3

 

Змістовий модуль 4. Комплексна променева діагностика органів грудної порожнини (Заняття 5)

Тема 9. Променеві методи дослідження та променева анатомія органів грудної порожнини.

Тема 10. Основи променевої семіотики патології дихальної та серцево-судинної системи.