Радіологія - Змістовий модуль 4.

 

Змістовий модуль 5.  Комплексна променева діагностика захворювань травної системи та органів черевної порожнини. Променева діагностика невідкладних станів (Заняття 6).

Тема 11. Променеві методи дослідження та променева анатомія органів черевної порожнини.

Тема 12. Променеві ознаки невідкладних станів.