Радіологія - Змістовий модуль 6.

 

Змістовий модуль 7. Комплексна променева діагностика захворювань опорно-рухової системи (Заняття 8).

Тема 15. Променеве дослідження опорно-рухової системи. Вікові особливості органів опорно-рухової системи.

Тема 16. Променеві дослідження ЦНС. Променеві ознаки захворювань і травм ЦНС.