Радіологія - Підсумковий контроль засвоєння модуля 1

 

ІІ семестр

Модуль 2. Променева діагностика захворювань окремих органів та систем.

 

Змістовий модуль 1. Комплексна променева діагностика захворювань органів грудної порожнини.