Центр лазерної хірургії  об’являє  набір слухачів на курси «Основи лазерної хірургії». Телефон: +38(0542)65-65-55

Науково-методична робота

За період з 2002 по 2015 рік опубліковано: 

 

  • монографій – 5;
  • навчальних посібників – 10.
  • статей – 171, з індексом Scopuc – 32;
  • патентів на корисну модель – 25;
  • тез – 208.
  • методичних вказівок − 17

 

Список монографій і навчальних посібників професора Дужого І.Д.

№ з/п

Назва роботи

Вихідні дані

Обсяг сторінок

Співавтори

1

Заболевания плевры. Диагностические, хирургические и терапевтические аспекты

                                  монографія

К.: Здоров¢я, 1997

 

432

2

Клінічна плеврологія

                                            монографія

К.: Здоров¢я, 2000

384

3

Хірургія туберкульозу легень і плеври                       монографія

К.: Здоров’я, 2003

360

4

Основи загальної онкології в хірургії. Навчальний посібник

Суми: Вид-во СумДУ, 2004

94

Шевченко В.П.

Кононенко М.Г.

Пʼятикоп Г.І.

Андрющенко В.В.

Бодгар В.В.

5

Опіки. Навчальний посібник

Суми: Вид-во СумДУ, 2007

102

Мадяр В.В.

Шевченко В.П.

Пʼятикоп Г.І.

Лукашов І.Г

6

Торакопластика

                                  монографія

Дніпр-ськ:РВА Дніпро-ВАЛ, 2007

181

Радионов Б.В.,

Савенков Ю.Ф.

7

Труднощі діагностики хвороб плеври                      монографія

Суми: ТОВ Мрія-1, 2008

560

-

8

Диференціальна діагностика вогнищевих процесів у фтизіопульмонології

Суми: Вид-во СумДУ, 2009

259

-

9

Диференціальна діагностика інфільтративних процесів у фтизіопульмонології

Суми: Вид-во СумДУ, 2010

236

-

10

Система діагностики захворювань плеври та синдрому плеврального випоту. Навчальний посібник

Суми: Вид-во СумДУ, 2010

35

Близнюк М.Д.

Юрченко А.В.

11

Диференціальна діагностика кулястих утворень у фтизіопульмонології

Суми: Вид-во СумДУ, 2011

253

-

12

Догляд за хірургічними хворами. Навчальний посібник

Суми: Вид-во СумДУ, 2011

210

Мадяр В.В.

13

Основи та вибрані розділи онкології у хірургії.

Суми: Вид-во СумДУ, 2012

273

-

14

Диференціальна діагностика ідисемінованих процесів у фтизіопульмонології

Суми: Вид-во СумДУ, 2013

327

-

15

Перша допомога при невідкладних станах

Суми: Вид-во СумДУ, 2014

213

Кравець О.В.