Центр лазерної хірургії

       Центр лазерної хіріргії запрошуєна навчання                                     

                                             ОБЯВА

         Науково-консультативний та навчально-методичний центр лазерної хірургії  СумДУ, що функціонує на базі кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини і фтизіатрії, об’являє  набір слухачів на курси «Основи лазерної хірургії».

        Запрошуються студенти, магістранти, інтерни, клінічні ординатори, аспіранти, лікарі.

        Вартість навчання – 365 гр.

Слухачам, які успішно склали кваліфікаційний екзамен, видається сертифікат встановленого зразку.

 

 

 

 

 

                                          ОБЪЯВЛЕНИЕ

Научно-консультативный и учебно-методический центр лазерной хирургии, который функционирует на базе кафедры общей хирургии, радиационной медицины и фтизиатрии, объявляет набор слушателей на курсы « Основы лазерной хирургии».

Стоимость обучения  - 365 гр.

Слушателям, которые успешно сдали квалификационный экзамен, выдается сертификат установленного образца.

Д.м.н., профессор                                                                Дужий И.Д.

 

 

 

 

 

                                    ADVERTISEMENT
Scientific Advisory and Training Center of laser surgery, which is operated by the department of general surgery, radiation medicine and tuberculosis, announces the selection of students for the course "Fundamentals of laser surgery."
Tuition fees - 365 gr.
Students who have successfully passed the qualifying exam will receive a certificate of the established sample.
MD, professor                                                                                 Duzhy ID

 

 

                                               ОБЯВА

         Науково-консультативний та навчально-методичний центр лазерної хірургії  СумДУ, що функціонує на базі кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини і фтизіатрії, об’являє  набір слухачів на курси «Основи лазерної хірургії».

        Запрошуються студенти, магістранти, інтерни, клінічні ординатори, аспіранти, лікарі.

        Вартість навчання – 365 гр.

Слухачам, які успішно склали кваліфікаційний екзамен, видається сертифікат встановленого зразку.

 

 

 

 

 

                                          ОБЪЯВЛЕНИЕ

Научно-консультативный и учебно-методический центр лазерной хирургии, который функционирует на базе кафедры общей хирургии, радиационной медицины и фтизиатрии, объявляет набор слушателей на курсы « Основы лазерной хирургии».

Стоимость обучения  - 365 гр.

Слушателям, которые успешно сдали квалификационный экзамен, выдается сертификат установленного образца.

Д.м.н., профессор                                                                Дужий И.Д.

 

 

 

 

 

                                    ADVERTISEMENT
Scientific Advisory and Training Center of laser surgery, which is operated by the department of general surgery, radiation medicine and tuberculosis, announces the selection of students for the course "Fundamentals of laser surgery."
Tuition fees - 365 gr.
Students who have successfully passed the qualifying exam will receive a certificate of the established sample.
MD, professor                                                                                 Duzhy ID

 

 

 

22.12.18 - Графік відпрацювань з дисциплін «Загальна хірургія» та «Санітарська практика»

Графік відпрацювань з дисциплін

«Загальна хірургія» та «Санітарська практика»

з 07.01 по 12.01.2019 р.

 

№ п/п

Дата

відпрацювання

Час

ПІ по Б викладача

1

07.01.2019 р.

09.00 – 11.00

Шевченко В.П.

2

08.01.2019р.

09.00 – 11.00

П’ятикоп Г.І.

3

09.01.2019 р.

09.00 – 11.00

Кравець О.В.

4

10.01.2019 р.

09.00 – 11.00

Гресько І.Я.

5

11.01.2019 р.

09.00 – 11.00

П’ятикоп Г.І.

6

12.01.2019 р.

09.00 – 11.00

Кравець О.В.

 

Завуч кафедри

доцент                                                                                            Шевченко В.П.

27.11.18 -Студентка СумДУ Анастасія Торяник посіла ІІІ місце на міжнародній конференції "Annual Young Medical Scientist's Conference 2018" (Науковий керівник доц., к.мед.н. Шевченко В.П.)

Студентка СумДУ Анастасія Торяник посіла ІІІ місце на міжнародній конференції "Annual Young Medical Scientist's Conference 2018" (Науковий керівник доц., к.мед.н. Шевченко В.П.)

Вітаємо з успішною доповіддю.

Тези доповіді представлено нижче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо Олещенко Г. П. з присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук

Вітаємо з присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук!

Асистенту кафедри Олещенко Галині Павлівні присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.26 «Фтизіатрія» (Наказ МОН України від 23.10.2018 № 1146).

Науковий керівник: академік АН ВШ України, д.мед.н., професор Дужий Ігор Дмитрович.

Захист дисертації «Роль ультрасоноскопії у ранньому виявленні плеврального випоту туберкульозного та іншого генезу» відбувся 11 червня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Державній установі «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України». 

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Мельник Василь Павлович,Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет», завідувач кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології;

доктор медичних наук, професор Процюк Раду Георгійович,Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології.

Колектив кафедри щиро вітає колегу з успішним захистом дисертації та бажає подальших здобутків на науковій ниві!

Вітаємо Шевченка М. Ю. з присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук

Вітаємо Шевченка Максима Юрійщвича з присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук!

Аспіранту кафедри Шевченку Максиму Юрійовичу присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.09 «Дитяча хірургія» (Наказ МОН України від 05.07.2018 № 728).

Науковий керівник: академік АН ВШ України, д.мед.н., професор Дужий Ігор Дмитрович.

Захист дисертації «Особливості діагностики і хірургічного лікування ускладнень протитуберкульозних щеплень» відбувся 20 березня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова МОЗ України.

Офіційні опоненти:

Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії;

Давиденко Вячеслав Борисович, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології.

28.09.18 - Співробітники кафедри прийняли участь у ХХІV з’їзді хірургів України

 Співробітники кафедри прийняли участь у ХХІV з’їзді хірургів України присвяченому 100-річчю з дня народження академіка О. О. Шалімова. У матеріалах з’їзду опубліковано 6 тез співробітників та аспірантів кафедри.

На ХХІV з’їзді виступив із доповіддю «Превентивна тактика до розвитку гострих виразкових гастродуоденальних кровотеч у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою» завуч кафедри, доцент, к.мед.н. Шевченко Володимир Порфирович.

15.06.18 - участь студентської команди у конкурсі бригад екстреної медичної допомоги «Спадщанські медичні ралі – 2018»

15 червня 2018 року в черговий раз відбувся Регіональний конкурс бригад екстреної медичної допомоги «Спадщанські медичні ралі – 2018». Змагання відбулися на території Державного історико-культурного заповідника в Спадщанському лісі, неподалік від міста Путивль. Мета проведення конкурсу – підвищення професійного рівня знань і відпрацювання практичних навичок із надання екстреної та невідкладної медичної допомоги постраждалим. Цьогоріч у змаганнях прийняли участь 15 команд, із яких 9 команд від станцій служби екстреної медичної допомоги Сумської області та 6 команд медичних навчальних закладів.

У цьому престижному конкурсі прийняла участь й команда Медичного інституту Сумського державного університету у складі: керівник команди – д.м.н., професор Шкатула Юрій Васильович, студенти Русін Сергій Сергійович, Зелений Михайло Григорович та Литвинчук Олександр Володимирович, офіційний представник – Бадіон Юрій Олексійович.

Учасники виконували 6 практичних та 1 тестове завдання, під час яких доводили майстерність не лише у фаховому напрямку, а й у вмінні співпрацювати. Усі завдання були максимально наближені до реальних ситуацій: автокатастрофа із багатьма постраждалими,  реанімація постраждалого унаслідок падіння з висоти, допомога пацієнту з інфарктом міокарда, порятунок поранених військовослужбовців, боротьба з анафілактичним шоком у дитини, правильне виконання життєрятівних маніпуляцій. Студенти випробували теоретичні знання, відпрацювали практичні навички та відчули себе реальними працівниками ЕМД.

У підсумку змагань команда Медичного інституту стала найкращою серед 15 учасників у конкурсі з надання невідкладної медичної допомоги дітям. За активну участь у «Спадщанських медичних ралі – 2018» та професійні здобутки студенти були нагороджені грамотами і навчальною літературою.

 

11.06.18 - Графік відпрацювання заборгованості за дисципланами

ГРАФІК

відпрацювання з дисциплін «Загальна хірургія»,

«Санітарська практика» та «Сестринська практика»

 

 

Дата

Час

12.06.2018 р.

09.00 – 11.00

14.06.2018 р.

09.00 – 11.00

19.06.2018 р.

09.00 – 12.00

21.06.2018 р.

09.00 – 12.00

25.06.2018 р.

10.00 – 12.00

 

 

Завуч кафедри

доцент                                                                                            Шевченко В. П.

 

ГРАФІК

відпрацювання пропущених занять та допуска до модуля з дисципліни «Радіологія».

 

Дата

Час

11.06.2018 р.

08.00 – 11.00

12.06.2018 р.

08.00 – 10.00

13.06.2018 р.

08.00 – 12.00

14.06.2018 р.

за домовленістю (0954192055)

15.06.2018 р.

08.00 – 10.00

18.06.2018 р.

за домовленістю (0954192055)

19.06.2018 р.

за домовленістю (0954192055)

20.06.2018 р.

08.00 – 10.00

22.06.2018 р.

08.00 – 10.00

25.06.2018 р.

08.00 – 11.00

 та за домовленістю з викладачем 0954192055 

 

Завідувач курсом радіологія,

к.мед.н.                                                                                            Шевченко Ю. Ю.

 

 

Колектив кафедри вітає з Днем науки та Днем захисту дітей.

Окрім діагностично-лікувальної, навчальної та

наукової роботи співробітники кафедри активно займаються

підготовкою наукової зміни

 

«виробництво» професораДужогоІ.Д.

 

«виробництво асистента Олещенко Г.П.»

 

 

«виробництво» старшого викладача Шевченко Ю.Ю.

 

 

 

«виробництво асистента» Хижні Я.В.

 

 

 

«виробництво асистента» Бадіон Ю.О.

 

 

 

 

 

«виробництво старшого лаборанта Нємцової О.О.»

 

 

 

«виробництво старшого лаборанта Мельник О.О.»

Більше статей...

  1. 18.05.18 - Студенти V курсу Медичного інституту Муравський Д. та Зелений М., під керівництвом зав. курсом невідкладних станів Шкатули Ю.В., впевнено позмагалися у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади «Медицина надзвичайних ситуацій. Допомога при екстремальн
  2. 8.05.18 - Пам'ятаємо, перемагаємо
  3. 6.04.2018 Проф. Дужий І.Д.прийняв участь в організації Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії» у якості головуючого засідання.
  4. 9.11.2017 викладачі кафедри загальної хірургії представили навчальний посібник з грифом МОН "Медичний захист військ" на нараді-семінарі вищих медичних навчальних закладів МОЗ України "Медична допомога пораненим на догоспітальному етапі"
  5. 13.10.2017 Здобувач кафедри виступив з доповіддю на міжнародній конференції в Японії
  6. 14.10.17 З Днем захисника України
  7. 21.07.17 посібник "Медичний захист військ"
  8. 28.06.17 - Привітання з ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
  9. 6.06.17 - СТУДЕНТИ СУМДУ ПОСІЛИ ІІІ МІСЦЕ У ПЕРЕГОНАХ БРИГАД ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ «СУМСЬКІ МЕДИЧНІ РАЛІ−2017»
  10. 15.05.17 - РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ «Радіологія» весняний семестр 2016-2017