Центр лазерної хірургії  об’являє  набір слухачів на курси «Основи лазерної хірургії». Телефон: +38(0542)65-65-55

8.05.19 - Пам'ятаємо, перемагаємо

26 квітня День пам'яті Чорнобильської трагедії

Курси підвищення кваліфікації - найкращий освітній захід  до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії

29.03.19 - підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Медицина»

ВІТАЄМО!!!

 

100

 

У Харківському національному медичному університеті 26-27 березня 2019 року відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Медицина».

Захід відбувався у формі підсумкової науково-практичної конференції за участю переможців першого етапу конкурсу, їх наукових керівників, членів галузевої конкурсної та апеляційної комісій, викладачів і студентства. Під час конференції було презентовано 30 доповідей студентів з 12 закладів вищої освіти.

Студентки 6 курсу Медичного інституту Сумського державного університету Олефір Анна та Купрієнко Марія представили результати наукової роботи «Стан протеолітичної системи у хворих на туберкульозний плеврит». Дослідження виконано під керівництвом доктора медичних наук, професора, академіка АН ВШ України, завідувача кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії Дужого Ігоря Дмитровича.

 

За підсумками конференції наші студенти отримали диплом «За соціальну значущість дослідження»!

Вітаємо молодих науковців та бажаємо подальших успіхів!

18.03.19 - Вітаємо з присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук!

 Асистенту кафедри Бадіону Юрію Олексійовичу

присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук із спеціальності 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» (Наказ МОН України № 308 від 05.03.2019 року).

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шкатула Юрій Васильович.

Захист дисертації на тему: «Оптимізація допомоги постраждалим із поєднаною скелетною травмою на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах в умовах агропромислового регіону» відбувся 16 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 при Донецькому національному медичному університеті МОЗ України.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, доцент Климовицький Федір Володимирович, Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, завідувач кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії;

доктор медичних наук, професор Істомін Андрій Георгійович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я.

Колектив кафедри щиро вітає колегу з успішним захистом дисертації та бажає подальших успіхів!

11.02.19 - Викладачі курсу невідкладних станів проф. Шкатула Ю.В., асистенти Хижня Я.В. та Бадіон Ю.О. пройшли навчання на європейських сертифікованих курсах ALS, BLS і BLS–I

Викладачі курсу невідкладних станів кафедри загальної хірургії проф. Шкатула Ю.В., асистенти Хижня Я.В. та Бадіон Ю.О. пройшли навчання на європейських сертифікованих курсах ALS (Advanced Life Support), BLS (Basic Life Support) і BLS–I (Basic Life Support – Instructor). Програма курсів BLS та ALS базується на сучасних рекомендаціях Європейської ради реанімації (European Resuscitation Council) та є золотим стандартом.

 

 

Центр лазерної хірургії

       Центр лазерної хіріргії запрошуєна навчання                                     

                                             ОБЯВА

         Науково-консультативний та навчально-методичний центр лазерної хірургії  СумДУ, що функціонує на базі кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини і фтизіатрії, об’являє  набір слухачів на курси «Основи лазерної хірургії».

        Запрошуються студенти, магістранти, інтерни, клінічні ординатори, аспіранти, лікарі.

        Вартість навчання – 365 гр.

Слухачам, які успішно склали кваліфікаційний екзамен, видається сертифікат встановленого зразку.

 

 

 

 

 

                                          ОБЪЯВЛЕНИЕ

Научно-консультативный и учебно-методический центр лазерной хирургии, который функционирует на базе кафедры общей хирургии, радиационной медицины и фтизиатрии, объявляет набор слушателей на курсы « Основы лазерной хирургии».

Стоимость обучения  - 365 гр.

Слушателям, которые успешно сдали квалификационный экзамен, выдается сертификат установленного образца.

Д.м.н., профессор                                                                Дужий И.Д.

 

 

 

 

 

                                    ADVERTISEMENT
Scientific Advisory and Training Center of laser surgery, which is operated by the department of general surgery, radiation medicine and tuberculosis, announces the selection of students for the course "Fundamentals of laser surgery."
Tuition fees - 365 gr.
Students who have successfully passed the qualifying exam will receive a certificate of the established sample.
MD, professor                                                                                 Duzhy ID

 

 

                                               ОБЯВА

         Науково-консультативний та навчально-методичний центр лазерної хірургії  СумДУ, що функціонує на базі кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини і фтизіатрії, об’являє  набір слухачів на курси «Основи лазерної хірургії».

        Запрошуються студенти, магістранти, інтерни, клінічні ординатори, аспіранти, лікарі.

        Вартість навчання – 365 гр.

Слухачам, які успішно склали кваліфікаційний екзамен, видається сертифікат встановленого зразку.

 

 

 

 

 

                                          ОБЪЯВЛЕНИЕ

Научно-консультативный и учебно-методический центр лазерной хирургии, который функционирует на базе кафедры общей хирургии, радиационной медицины и фтизиатрии, объявляет набор слушателей на курсы « Основы лазерной хирургии».

Стоимость обучения  - 365 гр.

Слушателям, которые успешно сдали квалификационный экзамен, выдается сертификат установленного образца.

Д.м.н., профессор                                                                Дужий И.Д.

 

 

 

 

 

                                    ADVERTISEMENT
Scientific Advisory and Training Center of laser surgery, which is operated by the department of general surgery, radiation medicine and tuberculosis, announces the selection of students for the course "Fundamentals of laser surgery."
Tuition fees - 365 gr.
Students who have successfully passed the qualifying exam will receive a certificate of the established sample.
MD, professor                                                                                 Duzhy ID

 

 

 

22.12.18 - Графік відпрацювань з дисциплін «Загальна хірургія» та «Санітарська практика»

Графік відпрацювань з дисциплін

«Загальна хірургія» та «Санітарська практика»

з 07.01 по 12.01.2019 р.

 

№ п/п

Дата

відпрацювання

Час

ПІ по Б викладача

1

07.01.2019 р.

09.00 – 11.00

Шевченко В.П.

2

08.01.2019р.

09.00 – 11.00

П’ятикоп Г.І.

3

09.01.2019 р.

09.00 – 11.00

Кравець О.В.

4

10.01.2019 р.

09.00 – 11.00

Гресько І.Я.

5

11.01.2019 р.

09.00 – 11.00

П’ятикоп Г.І.

6

12.01.2019 р.

09.00 – 11.00

Кравець О.В.

 

Завуч кафедри

доцент                                                                                            Шевченко В.П.

27.11.18 -Студентка СумДУ Анастасія Торяник посіла ІІІ місце на міжнародній конференції "Annual Young Medical Scientist's Conference 2018" (Науковий керівник доц., к.мед.н. Шевченко В.П.)

Студентка СумДУ Анастасія Торяник посіла ІІІ місце на міжнародній конференції "Annual Young Medical Scientist's Conference 2018" (Науковий керівник доц., к.мед.н. Шевченко В.П.)

Вітаємо з успішною доповіддю.

Тези доповіді представлено нижче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо Олещенко Г. П. з присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук

Вітаємо з присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук!

Асистенту кафедри Олещенко Галині Павлівні присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.26 «Фтизіатрія» (Наказ МОН України від 23.10.2018 № 1146).

Науковий керівник: академік АН ВШ України, д.мед.н., професор Дужий Ігор Дмитрович.

Захист дисертації «Роль ультрасоноскопії у ранньому виявленні плеврального випоту туберкульозного та іншого генезу» відбувся 11 червня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Державній установі «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України». 

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Мельник Василь Павлович,Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет», завідувач кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології;

доктор медичних наук, професор Процюк Раду Георгійович,Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології.

Колектив кафедри щиро вітає колегу з успішним захистом дисертації та бажає подальших здобутків на науковій ниві!

Більше статей...

  1. Вітаємо Шевченка М. Ю. з присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук
  2. 28.09.18 - Співробітники кафедри прийняли участь у ХХІV з’їзді хірургів України
  3. 15.06.18 - участь студентської команди у конкурсі бригад екстреної медичної допомоги «Спадщанські медичні ралі – 2018»
  4. 11.06.18 - Графік відпрацювання заборгованості за дисципланами
  5. Колектив кафедри вітає з Днем науки та Днем захисту дітей.
  6. 18.05.18 - Студенти V курсу Медичного інституту Муравський Д. та Зелений М., під керівництвом зав. курсом невідкладних станів Шкатули Ю.В., впевнено позмагалися у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади «Медицина надзвичайних ситуацій. Допомога при екстремальн
  7. 6.04.2018 Проф. Дужий І.Д.прийняв участь в організації Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії» у якості головуючого засідання.
  8. 9.11.2017 викладачі кафедри загальної хірургії представили навчальний посібник з грифом МОН "Медичний захист військ" на нараді-семінарі вищих медичних навчальних закладів МОЗ України "Медична допомога пораненим на догоспітальному етапі"
  9. 13.10.2017 Здобувач кафедри виступив з доповіддю на міжнародній конференції в Японії
  10. 14.10.17 З Днем захисника України