17.05.16 Графік проведення модулів з дисципліни «Загальна хірургія»

Графік проведення модулів

з дисципліни «Загальна хірургія» для студентів 2, 3 курсів

за весняний семестр 2015-2016 н.р.

 

Дата

Час

Група

Викладачі

1

18.05.16

(середа)

08.00 – 10.00

ЛС-315

Комісія викл-ів кафедри

11.00 – 13.00

ЛС-307

Комісія викл-ів кафедри

2

19.05.16

(четвер)

08.00 – 09.30

ЛС-305

Комісія викл-ів кафедри

09.30 – 11.00

ЛС-308

Комісія викл-ів кафедри

11.00 – 13.00

ЛС-313

Комісія викл-ів кафедри

13.00 – 14.30

ЛС-321

Доц. Шевченко В.П.

Доц. П’ятикоп Г.І.

3

20.05.16

(п’ятниця)

08.00 – 09.30

ЛС-316

Комісія викл-ів кафедри

Яковенчук Н.М.

09.30 – 10.30

СМ-405

Комісія викл-ів кафедри

Харченко С.В.

10.30 – 11.30

ЛС-317

Доц. Шевченко В.П.

Доц. П’ятикоп Г.І.

12.00 – 14.00

ЛС-329

Комісія викл-ів кафедри

4

24.05.16

(вівторок)

08.00 – 09.30

ЛС-301

Комісія викл-ів кафедри

Ладний М.Д.

09.30 – 11.00

ЛС-304

Комісія викл-ів кафедри

5

25.05.16

(середа)

08.00 – 09.30

ЛС-327

Комісія викл-ів кафедри

09.30 – 11.00

ЛС-309

Гресько І.Я.

11.00 – 12.30

ЛС-312

Комісія викл-ів кафедри Ладний М.Д.

6

26.05.16

(четвер)

08.00 – 10.00

ЛС-326

Комісія викл-ів кафедри

11.00 – 13.00

ЛС-320

Доц. Шевченко В.П.

Доц. П’ятикоп Г.І.

7

27.05.16

(п’ятниця)

08.00 – 09.30

ЛС-310

Комісія викл-ів кафедри Харченко С.В.

09.30 – 11.00

ЛС-325

Комісія викл-ів кафедри

11.00 – 12.30

СМ-401

Комісія викл-ів кафедри

12.30 – 14.00

СМ-402

Комісія викл-ів кафедри Харченко С.В.

14.30 – 15.30

ЛС-302

Комісія викл-ів кафедри Яковенчук Н.М.

15.30 – 17.00

ЛС-331

Комісія викл-ів кафедри Ладний М.Д.

8

01.06.16

(середа)

08.00 – 09.30

ЛС-311

Комісія викл-ів кафедри Ладний М.Д.

09.30 – 11.00

ЛС-319

Доц. Шевченко В.П.

Доц. П’ятикоп Г.І.

11.30 – 13.00

ЛС-303

Комісія викл-ів кафедри Попадинець В.М.

9

02.06.16

(четвер)

09.00 – 11.00

ПС-301

Комісія викл-ів кафедри Ладний М.Д.

12.30 – 14.00

СМ-403

Комісія викл-ів кафедри Попадинець В.М.

14.00 – 15.30

ЛС-330

Комісія викл-ів кафедри Кравець О.В.

15.30 – 17.00

СМ-404

Комісія викл-ів кафедри Шевченко В.В.

10

03.06.16

(п’ятниця)

08.00 – 11.00

ЛС-318

Доц. Шевченко В.П.

Доц. П’ятикоп Г.І.

11.00 – 13.00

ЛС-306

Комісія викл-ів кафедри

 

Комісія викл-ів кафедри: проф. Дужий І.Д., доц. Шевченко В.П.,

доц. П’ятикоп Г.І., к.мед.н. Гресько І.Я.

 

 

Завідувач курсом загальної

хірургії, доцент                                                                                                       Шевченко В.П.

16.05.16 - Графік проведення модулів з дисципліни «Радіологія»

Графік проведення модулів

з дисципліни «Радіологія» для студентів 3 курсу

за весняний семестр 2015-2016 н.р.


 

  

Дата

Час

Група

Викладачі

1

18.05.16

(середа)

10.00 – 11.20

ЛС-309

Крапивний О.В.

10.00 – 11.20

ЛС-312

Малус І.Ю.

10.20 – 11.40

ЛС-303

Базін М.Є.

10.30 – 11.50

ЛС-311

Обідець В.В.

14.10 – 15.30

ЛС-301

Ковчун В.Ю.

14.20 – 15.40

ЛС-304

Крапивний О.В.

2

20.05.16

(п’ятниця)

08.00 – 09.20

ЛС-313

Обідець В.В.

13.20 – 14.40

ЛС-330

Крапивний О.В.

3

24.05.16

(вівторок)

11.40 – 13.00

ЛС-317

Шевченко Ю.Ю.

4

25.05.16

(середа)

09.30 – 10.50

ЛС-305

Базін М.Є.

09.40 – 11.00

ЛС-306

Крапивний О.В.

10.10 – 11.30

ПС-301

Обідець В.В.

12.40 – 14.00

ЛС-318

Шевченко Ю.Ю.

5

26.05.16

(четвер)

08.00 – 09.20

ЛС-307

Ковчун В.Ю.

08.00 – 09.20

ЛС-308

Базін М.Є.

09.40 – 11.00

ЛС-331

Обідець В.В.

11.00 – 12.20

ЛС-315

Ковчун В.Ю.

11.00 – 12.20

ЛС-316

Шевченко Ю.Ю.

6

27.05.16

(п’ятниця)

12.40 – 14.00

ЛС-329

Обідець В.В.

7

01.06.16

(середа)

11.00 – 12.20

ЛС-327

Ковчун В.Ю.

12.40 – 14.00

ЛС-325

Обідець В.В.

8

02.06.16

(четвер)

08.30 – 09.50

ЛС-321

Шевченко Ю.Ю.

11.00 – 12.20

ЛС-310

Малус І.Ю.

11.40 – 13.00

ЛС-302

Базін М.Є.

9

03.06.16

(п’ятниця)

11.40 – 13.00

ЛС-319

Шевченко Ю.Ю.

14.30 – 15.50

ЛС-320

Шевченко Ю.Ю.

14.30 – 15.50

ЛС-326

Крапивний О.В.

Методика та засоби стандартизованого оцінювання

при складані модульного контролю

 

Регламент проведення підсумкового модульного контролю

Форма проведення підсумкового контролю є стандартизованою, включає контроль теоретичної та практичної підготовки.

Підсумковий модульний контроль складається із таких етапів:

I етап - письмова відповідь на тестові завдання формату А.

Студент відповідає на пакет тестів. Кожний пакет містить 20 тестів формату А з тем кожного змістового модуля, які входять до складу підсумкового модуля, і оцінюється в 0,5 балів за кожну правильну відповідь.

II етап - письмова відповідь на 2 питання ситуаційного завдання (рентгенограми), на які студент повинен відповісти письмово. Кожна правильна відповідь ситуаційного завдання оцінюється у 10 балів.

ІII етап – усно-письмова відповідь на 5 питаннь за основними темами модуля. Кожна правильна відповідь оцінюється у 10 балів.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80. Модуль зараховано - студент набрав 50 і більше балів.

Модуль не зараховано - студент набрав менше 50 балів.

 

Кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модуля, вираховується як сума балів за поточну навчальну діяльність і балів за підсумковий модульний контроль, а також додаються бали за індивідуальну роботу.

 

 

 

16.04.17 Радісних великодніх свят

Результат пошуку зображень за запитом "привітання великдень Філарет"

30.04.16 Увага!!! Пропущені лекції викрадачам (Жданов Я.О., Шевченко Ю.Ю.) необхідно відпрацювати до 15.05.16 (до 15 травня!!!)

Увага!!! Пропущені лекції викрадачам (Жданов Я.О., Шевченко Ю.Ю.) необхідно відпрацювати до 15.05.16 (до 15 травня!!!)

25.04.16 Колектив кафедри вітає учасників ІVМІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ», яка відбулась

 
 Колектив кафедри вітає учасників ІVМІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ», яка відбулась
21 квітня 2016 року,

де були заслухані цікаві наукові доповіді студентів та молодих вчених.
Дякуємо всім учасникам за високий рівені підготовки до конференції.


Най більш яскраві доповіді відзначено дипломами:
 ДИПЛОМ I СТУПЕНЯ отримали:
 1. Шарафулліна Анна Олегівна (студ. ЛС 007) «Залежність розвитку післявакцинальних ускладнень від штаму вакцини бцж» Науковий керівник – Шевченко Ю.Ю. 
 2. Смородська льга Миколаївна (студ. ЛС 202) «Динаміка постспленектомічного тромбоцитозу і профілактика тромботичних ускладнень при хворобі Верльгофа» Науковий керівник – Шевченко В.П.
 ДИПЛОМ II СТУПЕНЯ отримали:
 1. Сидоренко Анна Юріївна, Кукса Олена Юріївна (студ. ЛС 308) «Сучасні погляди на лікування гриж» Науковий керівник – П'ятикоп Г.І. 
 2. Шевченко Олег Миколайович (студ. ЛС 308), Жуков Андрій Вячеславович (студ. ЛС 305), Лисаченко Таісія Миколаївна (студ. ЛС 308) «Поєднання раку та туберкульозу легень» Науковий керівник – Базін М. Є. 
 3. Ramadhani M. Satura, Nancy L. Rutananukwa, Kristina N. Kohi (студ. ЛС 319) «Gastric cancer in Аfrica compared to Ukraine and other countries» Науковий керівник – Шевченко В.П.  
ДИПЛОМ III СТУПЕНЯ отримали:
 1. Ганжара Олена Сергіївна, Супрун Світлана Григорівна (студ. ЛС 308) «Досвід лімфотропної терапії при деструктивних формахгострого апендициту» Науковий керівник – П'ятикоп Г.І. 
 2. Коломієць Євген Васильович, Коростіль Сергій Олексійович (студ. ЛС 303) «Особливості хірургічного лікування пахових гриж за способом Ліхтенштейна» Науковий керівник – П'ятикоп Г.І. 
 3. Кривожижа Дар'я Ігорівна (студ. ЛС 310) «Електрокардіографічні порушення у хворих на шлунково-кишкові кровотечі при госпіталізації у стаціонар» Науковий керівник – Харченко С.В. (Дужий І.Д.) 
 4. Лопатіна Катерина Володимирівна (студ. ЛС 309), Довженок Аліна Юріївна (студ. ЛС 305) «Туберкульоз ‒ як одна із головних загроз для людства» Науковий керівник – Гресько І. Я. 
 5. Udoh Joshua Friday (студ. ЛС 319), Uwakwem Chiedozie Nnabue (студ. ЛС 319) «Similarities and differences in melanoblastoma between black african and white european population» Науковий керівник – Шевченко В.П.


Голова засідання – професор Дужий І.Д.
Секретар засідання – доцент Шевченко В.П.

14.04.16 Наша студентка 4-го курсу виступила з доповіддю на конференції в Бухаресті (Румунія)

Наша студентка 4-го курсу Ольга Смородська прийняла участь медичній Міжнародній конференції для студентів, яка проходила з 14 по 17 квітня 2016 року в Бухаресті  (Румунія), в якості активного учасника. 

Вона представляла тему "“Splenosis as a predictor of inefficiency of splenectomy in refractory forms of thrombocytopenic purpura”, керівник: доц, кю медю н. Шевченко В.П.  Відвідала цікаві лекції, круглі столи та семінари. 

 

23-08-15 аспірант кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії взяв участь у Світовому Конгресі з хірургії, м. Бангкок, Таїланд

Аспірант медінституту СумДУ виступив на 46-му Світовому Конгресі з хірургії у Таїланді

За підтримки Фундації Міжнародного Товариства Хірургії Харченко Сергій, аспірант кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії (наук. керівник проф. Дужий І.Д.), активно взяв участь у 46-му Світовому Конгресі з хірургії, що відбувся 23 - 27 серпня у м. Бангкок, Таїланд.

Незважаючи на терористичні події напередодні Конгресу, Організаційний Комітет вирішив продовжити реалізацію плану Конгресу. Всесвітній форум зібрав хірургів для дискусії та обміну досвідом за всіма галузями хірургії, у тому числі військової та хірургії при обмежених ресурсах.

 У секції «Загальної хірургії» аспірант Харченко С., як співавтор наукової роботи, доповів результати ретроспективного дослідження на базі Сумського обласного центру шлунково-кишкових кровотеч Сумської обласної клінічної лікарні. Щоденно на Конгресі проходили доповіді за тематикою. Окреме сесійне засідання було присвячене шлунково-кишковим кровотечам. Під час Конгресу Харченко С. пройшов World Journal of Surgery Writer's Workshop під керівництвом професорів Джона Хантера (США) та Дітера Ханлосера (Швейцарія).

Після Конгресу Харченко С. разом з колегами та представниками Королівського Коледжу Хірургів Таїланду відвідав хірургічні відділення та кафедри шпиталю Siriraj, який відомий як найстаріший та найбільший Університетський шпиталь у всьому Королівстві Таїланд - більше 2000 ліжок для стаціонарних хворих. 

21-10-15 ХХІІІ з’їзд хірургів України

Завідуючий кафедри проф. Дужий І.Д. взяв участь у роботі ХХІІІ з’їзду хірургів України

21-23 жовтня 2015 р. відбувся ХХІІІ з’їзду хірургів України. У роботі з’їзду взяв участь професор кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії Дужий І.Д. 

З’їзд відбувся 21-23 жовтня 2015 р. в режимі пленарних та секційних засідань, сателітних симпозіумів, круглих столів. Організаторами заходу виступили Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Асоціація хірургів України, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України.

Було розглянуто широке коло проблемних питань та висвітлено сучасні підходи в діагностиці та лікуванні хвороб практично з усіх розділів хірургії (серцево-судинної хірургії; дитячої хірургії; комбустіології та пластичної хірургії, хірургічної ендокринології; проблем ургентної хірургії та післяопераційних ускладнень; бариатричної хірургії; трансплантології). Особлива увага була звернена на вогнепальні ушкодження, пов’язані з воєнними діями на сході України.

Загалом у заході взяли участь близько 1000 вітчизняних фахівців хірургічних спеціальностей та майже 30 спеціалістів із закордону (США, Німеччини, Польщі, Чехії, Румунії, Білорусії, Ізраїлю та Саудівської Аравії). З'їзд надав можливість тісного наукового спілкування, професійного росту та соціальної взаємодії всіх учасників.  

Під час заходу проводилася виставка провідних вітчизняних та зарубіжних компаній – виробників медичної техніки і лікарських препаратів. Учасники з’їзду мали можливість ознайомитися з сучасними інструментами, хірургічним обладнанням, засобами догляду за хворими та медикаментами, що зареєстровані та можуть бути використані в Україні.