Центр лазерної хірургії  об’являє  набір слухачів на курси «Основи лазерної хірургії». Телефон: +38(0542)65-65-55

Вітаємо Олещенко Г. П. з присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук

Вітаємо з присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук!

Асистенту кафедри Олещенко Галині Павлівні присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.26 «Фтизіатрія» (Наказ МОН України від 23.10.2018 № 1146).

Науковий керівник: академік АН ВШ України, д.мед.н., професор Дужий Ігор Дмитрович.

Захист дисертації «Роль ультрасоноскопії у ранньому виявленні плеврального випоту туберкульозного та іншого генезу» відбувся 11 червня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Державній установі «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України». 

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Мельник Василь Павлович,Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет», завідувач кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології;

доктор медичних наук, професор Процюк Раду Георгійович,Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології.

Колектив кафедри щиро вітає колегу з успішним захистом дисертації та бажає подальших здобутків на науковій ниві!