10.09.16 - Апробація дисертації Олещенко Г. П. (керівник – д.м.н., проф. Дужий І.Д.).

16 вересня  2016 р. о 12-00 в конферец залі СОКЛ (вул. Троїцька, 48) відбудеться засідання апробаційної ради з попередньої експертизи дисертаційних робіт.

Порядок денний:

Апробація дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, підготовленої аспіранткою кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії Олещенко Галиною Павлівною (керівник – д.м.н., проф. Дужий І.Д.).

Тема дисертації: "Порівняльний аналіз різних методів променевих досліджень при захворюваннях плеври і їхній вплив на подальший перебіг процесу", спеціальність: 14.01.26 – фтизіатрія.

Рецензенти: д.м.н., проф. Орловський В.Ф., к.мед.н., доц. Псарьова В.Г.

З дисертацією можна ознайомитися в читальній залі бібліотеки медичного інституту СумДУ (вул. Санаторна, 31).