Співробітники кафедри

 

    Шкатула Юрій Васильович, професор, доктор медичних наук,  завідувач курсом невідкладних станів кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизиатрії.

 

 Народився 16 жовтня 1965 року в с. Свеса Ямпільського району Сумської області. Після закінчення у 1989 році педіатричного факультету Харківського медичного інституту працював лікарем − дитячим ортопедом травматологом ортопедо-травматологічного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Кандидат медичних наук з 2005 року. Доктор медичних наук з 2013 року. З жовтня 2015 року – професор кафедри.

Професор Шкатула Ю.В. обіймає посаду завідувача курсом невідкладних станів кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії медичного інституту СумДУ, є автором 106 наукових праць, 4 навчальних посібників, монографії та 5 патентів на винахід. Юрій Васильович засновник і керівник «Регіонального центру підготовки немедичних працівників».

 

 

 

Шевченко Володимир Порфирович, доцент, кандидат медичних наук, завідувач курсу загальної хірургії, керівник хірургічної клініки СОКЛ. 

Шевченко В.П.Має 37 років стажу і вищу кваліфікаційну категорію з хірургії та онкології. Шевченко Володимир Порфирович, 1950 року народження. Закінчив середню школу №10 в м. Лозова Харківської області. З 1967 по 1973 рік навчався у Харківському державному медичному інституті. Пройшов спеціалізацію з хірургії в Сумській обласній лікарні. До 1978 року працював лікарем хірургом Лозівської ЦРБ. Після проходження спеціалізації з онкології у Харківському інституті удосконалення лікарів з 1978 року працював лікарем хірургом Сумського обласного онкологічного диспансеру. З 1981 по 1983 року навчався у клінічній ординатурі з онкохірургії у Київському науково-дослідному рентген-радіологічному інституті. Після закінчення клінічної ординатури працював ординатором, а з 1984 року завідувачем хірургічного відділення Сумського обласного онкологічного диспансеру. З 1984 по 1988 рік навчався у заочній аспірантурі у Київському науково-дослідному рентгено-радіологічному інституті. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Можливості підвищення ефективності лікування хворих на рак молочної залози шляхом використання імунотерапії продігіозаном». В 1985 році переведений на роботу в Сумську обласну лікарню ЛСУ. З 1986 року по 1996 рік працював завідувачем хірургічного відділення обласної лікарні ЛСУ, яка потім була перетворена в обласний диспансер радіаційного захисту населення. В 1996 році проходив стажування в Німеччині в м. Гейдельберзі в DeutscheKrebsforschungZentrum. В 1996 році переведений на роботу у Сумський державний університет на посаду завідувача курсу загальної хірургії. У 2002 присвоєно вчене звання доцента. З 1996 року працює по сумісництву ургентним хірургом обласної клінічної лікарні. В 2009 році приймав участь в організації і до цього часу є керівником навчально-методичного науково-консультативного центру лазерної хірургії СумДУ. Активно займається науковою роботою. Основні напрямки наукових досліджень: хірургічне лікування злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту та їх ускладнень, лікування передракових та злоякісних пухлин молочної залози, імунологічні порушення при хірургічний і онкологічній патології, методи імунотерапії у хворих з хірургічною і онкологічною патологією, лазерна хірургія. Автор 95 науково-практичних статей, співавтор 4 навчально-методичних посібників, 4 патентів України. Активно займається спортом, член збірної команди ветеранів СумДУ з волейболу.

 

П’ятикоп Геннадій Іванович, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії, хірург вищої кваліфікаційної категорії із 12-річним стажем практичної роботи.

 П’ятикоп Геннадій Іванович, 1969 року народження. Закінчив загальноосвітню середню школу № 2 м. Суми. В 1987 році поступив у Тернопільський Державний медичний інститут, який закінчив в 1994 році зі спеціальності лікувальна справа з відзнакою. З 1988 по 1989 рр. проходив службу у збройних силах Союзу РСР. З 1994 по 1997 рр. проходив підготовку в магістратурі при Тернопільській державній медичній академії за спеціальністю хірургія, де склав іспити на “відмінно”. З 1997 по 2000 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі факультетської хірургії Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачовського. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Клініко-морфо-функціональна характеристика тиреотоксичного ентерального синдрому при хірургічному лікування хворих на тиреотоксичний зоб (клініко-експериментальне дослідження)”. В листопаді 2000 року отримав диплом кандидата медичних наук зі спеціальності хірургія. Після закінчення аспірантури працював асистентом кафедри хірургічних хвороб медичного факультету Сумського державного університету. З 2001 по 2003 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України. У 2001 році пройшов підвищення кваліфікації з актуальних питань гнійної хірургії та проктології на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти ХМАПО (виїзний цикл). У березні 2001 року пройшов передатестаційний цикл удосконалення з хірургії на виїзному циклі кафедри то рако-абдомінальної хірргії ХМАПО. У вересні 2001 року атестований на І кваліфікаційну категорію лікаря-хірурга. З вересня 2001 року переведений на посаду асистента кафедри загальної хірургії медичного факультету СумДУ. З цього часу почав працювати за сумісництвом ургентним хірургом Сумської обласної клінічної лікарні. У 2002 році пройшов курси підвищення кваліфікації по циклу “Загальна хірургія” у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця і здав іспити на “відмінно”. У червні 2005 року пройшов передатестаційний цикл удосконалення з хірургії на виїзному циклі кафедри то рако-абдомінальної хірургії ХМАПО. У жовтні 2005 року пройшов курси підвищення кваліфікації з ендоскопічної та лапароскопічної хірургії в ХМАПО. У травні 2006 року присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності “Хірургія”. З листопада 2006 року призначений на посаду доцента кафедри загальної хірургії СумДУ. У 2007 році пройшов курси підвищення кваліфікації викладачів при СумДУ. У 2008 році пройшов курси тематичного удосконалення у медичному інституті СумДУ.

 

Шевченко Юлія Юріївна, кандидат медичних наук, завідувачка курсом радіаційної медицини кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизиатрії.

Шевченко Ю.Ю.

 народилася 29 березня 1980 року в місті Суми. В 1997 році закінчила гімназію № 1 з золотою медаллю і вступила до медичного факультету Сумського державного університету. В 2003 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» і отримала диплом спеціаліста з відзнакою. В 2003 – 2004 роках проходила інтернатуру в Сумській обласній дитячій клінічній лікарні. У 2004 році закінчила магістратуру медичного факультету СумДУ та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Педіатрія». З 2004 по 2007 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі педіатрії з курсом медичної генетики СумДУ.

У 2008 році пройшла курс «Радіологія-спеціалізація» на базі Харківської академії післядипломної освіти і отримала звання лікаря спеціаліста за спеціальністю «Рентгенологія».

З 2008 року асистент кафедри загальної хірургії з радіаційню медициною та фтизіатрією СумДУ. 

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Оптимізація профілактики та лікування ранньої аненемії недоношених немовлят» та отримала ступінь кандидата медичних наук.

У 2013 році отримала спецальність лікаря ультразвукової діагностики.

У даний час Шевченко Ю.Ю. обіймає посаду завідувачки курсом радіаційної медицини кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизиатрії Медичного інституту СумДУ, є керівником інтеннатурі з радіології та керівником наукової роботи магістранта.

 

 

Гресько Ігор Яремович, асистент кафедри, кандидат медичних наук, лікар–хірург вищої кваліфікаційної категорії з 17-м стажем практичної роботи

Гресько Ігор Яремович 1968 року народження. Після закінчення середньої школи в 1986 році вступив до Ужгородського Державного університету на медичний факультет. Після закінчення університету в 1993 році отримав диплом за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1993 по 1996 рік проходив інтернатуру в Харківській Академії післядипломної освіти на базі Охтирської центральної районної лікарні і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Хірургія».

З 1996 по 2004 рік - ургентний хірург хірургічного відділення Охтирської ЦРЛ. З 2004 по 2007 рік - головний спеціаліст відділу охорони здоровʼя Охтирської міської ради та по сумісництву – ургентний хірург Охтирської ЦРЛ. З 2007 по 2011 рік – заступник головного лікаря з медичної частини комунального закладу «Охтирська ЦРЛ». З червня 2011 року – лікар-хірург цілодобової екстреної хірургічної допомоги КЗ «Охтирська ЦРЛ».

З 1 вересня – асистент кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії та по суміщенню – лікар-хірург цілодобової екстреної хірургічної допомоги КЗ «Охтирська ЦРЛ»

У лютому 2011 року – захистив кандидатську дисертацію за темою: «Оперативне лікування хронічних туберкульозних плевритів» та отримав диплом кандидата медичних наук за спеціальністю «Хірургія». Автор та співавтор 18 наукових праць та 3 патентів на корисну модель.

 

 

 Кравець Олександр Валерійович,  кандидат медичних наук, лікар–хірург  

Кравець Олександр Валерійович народився 14.07.1978 р. у Вінницькій області. У 2001 р. закінчив медичний факультет Сумського державного університету, за спеціальністю „Лікувальна справа”. У  2001-2003 р.р. проходив інтернатуру на базі Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти.  З  лютого 2003 року працював лікарем-хірургом Конотопської ЦРЛ.

 У  листопаді  2003  року  переведений  на   посаду  лікаря-хірурга  Сумської обласної клінічної лікарні. 

З 2006 р. – асистент-сумісник кафедри хірургії з дитячою хірургією та курсом онкології; з 2011 р. – асистент-сумісник кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії Сумського державного університету, з жовтня 2016 р. працював на посаді доцента за сумісництвом. У 2017 р. зарахований у штат СумДУ. З 2006 по 2009 р.р. навчався в аспірантурі.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук.

 Є автором та співавтором 91 наукової праці, 14 методичних вказівок, 1 навчального посібника та 1 монографії. Має 3 патенти на корисну модель. У 2015 р. присвоєно вищу атестаційну категорію з хірургії.

 

 

  Бадіон Юрій Олексійович, асистент курсу невідкладних станів кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

Народився 26 листопада 1984 року у м. Полтава. Закінчив середню школу № 7 м. Лебедин Сумської області. З 1999 по 2003 роки навчався у Лебединському медичному училищі ім. проф. М.І. Сітенка, після закінчення медучилища проходив строкову службу у лавах Внутрішніх військ України. З 2005 по 2011 рік навчався у Медичному інституті Сумського державного університету, після чого 2011 по 2013 роки навчався в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Травматологія та ортопедія», яку закінчив з відзнакою.

З 2013 року і по теперішній час працює лікарем ортопедом-травматологом у Білопільській центральній районній лікарні. Навчався на аспірантурі в Сумському державному університеті з 2014 по 2017 рік.

З 2018 року і по теперішній час Бадіон Ю.О. обіймає посаду асистента кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії Медичного інституту СумДУ. Є автором 20 наукових праць, 2 навчальних посібників, один з яких отримав гриф «Рекомендовано МОН України», та 3 методичних вказівок.