Центр лазерної хірургії  об’являє  набір слухачів на курси «Основи лазерної хірургії». Телефон: +38(0542)65-65-55

Співробітники кафедри

 

    Шкатула Юрій Васильович, професор, доктор медичних наук,  завідувач курсом невідкладних станів кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизиатрії.

 

 Народився 16 жовтня 1965 року в с. Свеса Ямпільського району Сумської області. Після закінчення у 1989 році педіатричного факультету Харківського медичного інституту працював лікарем − дитячим ортопедом травматологом ортопедо-травматологічного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Кандидат медичних наук з 2005 року. Доктор медичних наук з 2013 року. З жовтня 2015 року – професор кафедри.

Професор Шкатула Ю.В. обіймає посаду завідувача курсом невідкладних станів кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії медичного інституту СумДУ, є автором 106 наукових праць, 4 навчальних посібників, монографії та 5 патентів на винахід. Юрій Васильович засновник і керівник «Регіонального центру підготовки немедичних працівників».

 

 

 

Шевченко Володимир Порфирович, доцент, кандидат медичних наук, завідувач курсу загальної хірургії, керівник хірургічної клініки СОКЛ. 

Шевченко В.П.Має 37 років стажу і вищу кваліфікаційну категорію з хірургії та онкології. Шевченко Володимир Порфирович, 1950 року народження. Закінчив середню школу №10 в м. Лозова Харківської області. З 1967 по 1973 рік навчався у Харківському державному медичному інституті. Пройшов спеціалізацію з хірургії в Сумській обласній лікарні. До 1978 року працював лікарем хірургом Лозівської ЦРБ. Після проходження спеціалізації з онкології у Харківському інституті удосконалення лікарів з 1978 року працював лікарем хірургом Сумського обласного онкологічного диспансеру. З 1981 по 1983 року навчався у клінічній ординатурі з онкохірургії у Київському науково-дослідному рентген-радіологічному інституті. Після закінчення клінічної ординатури працював ординатором, а з 1984 року завідувачем хірургічного відділення Сумського обласного онкологічного диспансеру. З 1984 по 1988 рік навчався у заочній аспірантурі у Київському науково-дослідному рентгено-радіологічному інституті. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Можливості підвищення ефективності лікування хворих на рак молочної залози шляхом використання імунотерапії продігіозаном». В 1985 році переведений на роботу в Сумську обласну лікарню ЛСУ. З 1986 року по 1996 рік працював завідувачем хірургічного відділення обласної лікарні ЛСУ, яка потім була перетворена в обласний диспансер радіаційного захисту населення. В 1996 році проходив стажування в Німеччині в м. Гейдельберзі в DeutscheKrebsforschungZentrum. В 1996 році переведений на роботу у Сумський державний університет на посаду завідувача курсу загальної хірургії. У 2002 присвоєно вчене звання доцента. З 1996 року працює по сумісництву ургентним хірургом обласної клінічної лікарні. В 2009 році приймав участь в організації і до цього часу є керівником навчально-методичного науково-консультативного центру лазерної хірургії СумДУ. Активно займається науковою роботою. Основні напрямки наукових досліджень: хірургічне лікування злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту та їх ускладнень, лікування передракових та злоякісних пухлин молочної залози, імунологічні порушення при хірургічний і онкологічній патології, методи імунотерапії у хворих з хірургічною і онкологічною патологією, лазерна хірургія. Автор 95 науково-практичних статей, співавтор 4 навчально-методичних посібників, 4 патентів України. Активно займається спортом, член збірної команди ветеранів СумДУ з волейболу.

 

 

П’ятикоп Геннадій Іванович, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії, хірург вищої кваліфікаційної категорії із 12-річним стажем практичної роботи.

 П’ятикоп Геннадій Іванович, 1969 року народження. Закінчив загальноосвітню середню школу № 2 м. Суми. В 1987 році поступив у Тернопільський Державний медичний інститут, який закінчив в 1994 році зі спеціальності лікувальна справа з відзнакою. З 1988 по 1989 рр. проходив службу у збройних силах Союзу РСР. З 1994 по 1997 рр. проходив підготовку в магістратурі при Тернопільській державній медичній академії за спеціальністю хірургія, де склав іспити на “відмінно”. З 1997 по 2000 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі факультетської хірургії Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачовського. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Клініко-морфо-функціональна характеристика тиреотоксичного ентерального синдрому при хірургічному лікування хворих на тиреотоксичний зоб (клініко-експериментальне дослідження)”. В листопаді 2000 року отримав диплом кандидата медичних наук зі спеціальності хірургія. Після закінчення аспірантури працював асистентом кафедри хірургічних хвороб медичного факультету Сумського державного університету. З 2001 по 2003 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України. У 2001 році пройшов підвищення кваліфікації з актуальних питань гнійної хірургії та проктології на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти ХМАПО (виїзний цикл). У березні 2001 року пройшов передатестаційний цикл удосконалення з хірургії на виїзному циклі кафедри то рако-абдомінальної хірргії ХМАПО. У вересні 2001 року атестований на І кваліфікаційну категорію лікаря-хірурга. З вересня 2001 року переведений на посаду асистента кафедри загальної хірургії медичного факультету СумДУ. З цього часу почав працювати за сумісництвом ургентним хірургом Сумської обласної клінічної лікарні. У 2002 році пройшов курси підвищення кваліфікації по циклу “Загальна хірургія” у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця і здав іспити на “відмінно”. У червні 2005 року пройшов передатестаційний цикл удосконалення з хірургії на виїзному циклі кафедри то рако-абдомінальної хірургії ХМАПО. У жовтні 2005 року пройшов курси підвищення кваліфікації з ендоскопічної та лапароскопічної хірургії в ХМАПО. У травні 2006 року присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності “Хірургія”. З листопада 2006 року призначений на посаду доцента кафедри загальної хірургії СумДУ. У 2007 році пройшов курси підвищення кваліфікації викладачів при СумДУ. У 2008 році пройшов курси тематичного удосконалення у медичному інституті СумДУ.

 

 

Шевченко Юлія Юріївна, кандидат медичних наук, завідувачка курсом радіаційної медицини кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизиатрії.

Шевченко Ю.Ю.

 народилася 29 березня 1980 року в місті Суми. В 1997 році закінчила гімназію № 1 з золотою медаллю і вступила до медичного факультету Сумського державного університету. В 2003 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» і отримала диплом спеціаліста з відзнакою. В 2003 – 2004 роках проходила інтернатуру в Сумській обласній дитячій клінічній лікарні. У 2004 році закінчила магістратуру медичного факультету СумДУ та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Педіатрія». З 2004 по 2007 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі педіатрії з курсом медичної генетики СумДУ.

У 2008 році пройшла курс «Радіологія-спеціалізація» на базі Харківської академії післядипломної освіти і отримала звання лікаря спеціаліста за спеціальністю «Рентгенологія».

З 2008 року асистент кафедри загальної хірургії з радіаційню медициною та фтизіатрією СумДУ. 

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Оптимізація профілактики та лікування ранньої аненемії недоношених немовлят» та отримала ступінь кандидата медичних наук.

У 2013 році отримала спецальність лікаря ультразвукової діагностики.

У даний час Шевченко Ю.Ю. обіймає посаду завідувачки курсом радіаційної медицини кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизиатрії Медичного інституту СумДУ, Викладає радіологію англійською (сертіфікат про володіввня англійською мовою на рівні В2), українською та російською мовами, є керівником інтеннатури з радіології. 

Шевченко Ю.Ю. є викладичем курсів ультразвукової діагностики для студентів, що пропонується центром ультразвукової діагностики СумДУ як додаткова освітня послуга.

 

 

Олещенко Галина Павлівна –  кандидат медичних наук, завідувачка курсом фтизіатрії, лікар-фтизіатр

Народилася 09 серпня 1987 року у селі Миропілля Краснопільського району Сумської області. У 2004 році закінчила школу з відзнакою. З 2004 по 2010 рік навчалася в медичному інституті Сумського державного університету, після закінчення якого навчалася в інтернатурі цього ж закладу за фахом «Пульмонологія та фтизіатрія». З 2012 по 2013 рік працювала лікарем-фтизіатром, а з 2013 по 2014 рік – завідувачкою організаційно-методичним кабінетом Сумського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. Протягом 2014-2017 років навчалася в аспірантурі Сумського державного університету за фахом «Фтизіатрія» з відривом від виробництва.

З 2012 року увесь час працювала за сумісництвом асистентом кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії Сумського державного університету. З 2017 року і по теперішній час – штатний співробітник кафедри.

Сфера наукових інтересів – раннє виявлення плеврального випоту туберкульозного та іншого ґенезу.

         Є автором та співавтором 36 наукових праць, з яких 6 патентів на корисну модель, 18 статей, в т.ч. 1 стаття в закордонному виданні та 3 статті у виданнях, що зареєстровані у БД Scopus.

У 2018 році захистила дисертацію на тему «Роль ультрасоноскопії у ранньому виявленні плеврального випоту туберкульозного та іншого генезу».

 

 

 Гресько Ігор Яремович, асистент кафедри, кандидат медичних наук, лікар–хірург вищої кваліфікаційної категорії з 17-м стажем практичної роботи

Гресько Ігор Яремович 1968 року народження. Після закінчення середньої школи в 1986 році вступив до Ужгородського Державного університету на медичний факультет. Після закінчення університету в 1993 році отримав диплом за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1993 по 1996 рік проходив інтернатуру в Харківській Академії післядипломної освіти на базі Охтирської центральної районної лікарні і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Хірургія».

З 1996 по 2004 рік - ургентний хірург хірургічного відділення Охтирської ЦРЛ. З 2004 по 2007 рік - головний спеціаліст відділу охорони здоровʼя Охтирської міської ради та по сумісництву – ургентний хірург Охтирської ЦРЛ. З 2007 по 2011 рік – заступник головного лікаря з медичної частини комунального закладу «Охтирська ЦРЛ». З червня 2011 року – лікар-хірург цілодобової екстреної хірургічної допомоги КЗ «Охтирська ЦРЛ».

З 1 вересня – асистент кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії та по суміщенню – лікар-хірург цілодобової екстреної хірургічної допомоги КЗ «Охтирська ЦРЛ»

У лютому 2011 року – захистив кандидатську дисертацію за темою: «Оперативне лікування хронічних туберкульозних плевритів» та отримав диплом кандидата медичних наук за спеціальністю «Хірургія». Автор та співавтор 18 наукових праць та 3 патентів на корисну модель.

 

 

 Кравець Олександр Валерійович,  кандидат медичних наук, лікар–хірург  

Кравець Олександр Валерійович народився у 1978 році. У 2001 р. закінчив медичний факультет Сумського державного університету, за спеціальністю „Лікувальна справа”. У 2001-2003 р.р. проходив інтернатуру на базі Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти.  З  лютого 2003 року працював лікарем-хірургом Конотопської ЦРЛ. У  листопаді  2003  року  переведений  на   посаду  лікаря-хірурга Сумської обласної клінічної лікарні. З 2006 р. працював за сумісництвом у медичному інституті Сумського державного університету.         З 2006 по 2009 р.р. навчався в аспірантурі. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук.У 2015 р. присвоєно вищу атестаційну категорію з хірургії. У 2017 р. зарахований у штат СумДУ на посаду доцента кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії. У 2018 р. присвоєно звання доцента.

У 2007 р. навчався на курсах удосконалення «Ендоскопічна і лапароскопічна хірургія» на базі ХМАПО та «Актуальні питання панкреатології, проктології та судинної хірургії» на факультеті післядипломної освіти медичного інституту СумДУ. У 2012 р. – курси удосконалення «Амбулаторне лікування термічних пошкоджень та їх наслідків у дорослих та дітей». У 2016 р. – курси удосконалення «Хірургічна гастроентерологія».  У 2017 р. навчання на курсах удосконалення «Основи ендоскопічної хірургії».  

Є автором 108 наукових праць, 16 методичних вказівок, 1 навчального посібника та 1 монографії. Має 4 патенти на корисну модель.     

 

  Бадіон Юрій Олексійович, асистент курсу невідкладних станів кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

Народився 26 листопада 1984 року у м. Полтава. Закінчив середню школу № 7 м. Лебедин Сумської області. З 1999 по 2003 роки навчався у Лебединському медичному училищі ім. проф. М.І. Сітенка, після закінчення медучилища проходив строкову службу у лавах Внутрішніх військ України. З 2005 по 2011 рік навчався у Медичному інституті Сумського державного університету, після чого 2011 по 2013 роки навчався в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Травматологія та ортопедія», яку закінчив з відзнакою.

З 2013 року і по теперішній час працює лікарем ортопедом-травматологом у Білопільській центральній районній лікарні. Навчався на аспірантурі в Сумському державному університеті з 2014 по 2017 рік.

З 2018 року і по теперішній час Бадіон Ю.О. обіймає посаду асистента кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії Медичного інституту СумДУ. Є автором 20 наукових праць, 2 навчальних посібників, один з яких отримав гриф «Рекомендовано МОН України», та 3 методичних вказівок.