Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

 

910.19 -10.10.19 - участь у XVIII з’їзді ортопедів-травматологів м. Івано-Франківськ.

 

 Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії є педагогічно-науковим підрозділом факультету підготовки лікарів медичного інституту Сумського державного університету. Головним завданням кафедри є підготовка лікарів за принципами вітчизняної медицини та європейськими стандартами. На кафедрі навчання студентів проводиться українською, російською та англійською мовами.

  Штат кафедри: 2 професори, 3 доценти, 2 старших викладачи, 3 асистенти

  Науковий напрямок діяльності кафедри

 • Способи оптимізації лікування туберкульозу та інших запальних захворювань у сучасних екологічних умовах.
 • Удосконалення хірургічних методів лікування туберкульозу.
 • Діагностика і лікування захворювань плеври (плеврити різного генезу, спонтанний пневмоторакс).
 • Невідкладна допомога на догоспітальному етапі постраждалим з поєднаними пошкодженнями.
 • Удосконалення діагностики і лікування поєднаної травми (краніоабдомінальна і краніоторакальна травми).

Публікаціїї кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

 Кафедрою було видано:

 • монографій – 5;
 • навчальних посібників – 10.
 • За період з 2002 по 2015 рік опубліковано:
 • статей – 171, з індексом Scopuc – 32;
 • патентів на корисну модель – 25;
 • тез – 208.
 • методичних вказівок − 17


 Клінічні бази

Викладання дисциплін "Хірургія", "Санітарна практика" проводиться на базі Сумської обласної клінічної лікарні (СОКЛ) – 700 ліжок (м. Суми, вул. Троїцька, 48) в хірургічному, нейрохірургічному, реанімаційному, опіковому, урологічному відділеннях; "Фтизіатрія" –  Сумського обласного протитуберкульознго диспансера – 220 ліжок: 3 терапевтичних відділення, 1 хірургічне та 1 відділення позалегеневого туберкульозу (м. Суми, вул. Перекопська, 15): "Радіологія" – в поліклініці медико-санітарної частини СМПО ім. Фрунзе – на 5 тис відвідувань на добу (м. Суми, вул. Праці, 3); "Радіаційна медицина" - Сумського обласного клінічного онкологічного диспансера (вул. Привокзальна, 31). Курс невідкладних станів очолює проф. Шкатула Ю. В. Заняття проводяться на базі адміністративного корпусу медичного інституту СумДУ (вул. Санаторна,1).

  


Інтернатура та магістратура

 

Інтернатура за спеціальністю пульмонологія і фтизіатрія

проводиться на базі обласної клінічної лікарні і обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. 

підготовлено - 13 фахівців,

на даний час навчається 6 інтернів 2-го  та 4 інтерни 1-го року навчання.
Інтерни забезпечені належною навчально-науковою літературою, серед якої значна кількість праць за авторством викладачів кафедрі.
Заняття проводять 1 професор, 1 к.мед.н.

Інтернатура за спеціальністю радіологія 

проводиться на базі обласної клінічної лікарні і обласного клінічного онкологічного диспансеру. 

підготовлено - 14 фахівців,

на даний час навчається 2 інтерни 2-го  та 6 інтернів 1-го року навчання.

 Магістратура

Заспеціальністю пульмонологія і фтизіатрія підготовлено 7 магістрів, на даний час навчаються 6 магістрів.

За спеціальністю радіологія підготовлено 6 магістрів, на даний час навчаються 3 магістри.

 

 

 

Колективкафедризагальної хірургії

вітає з початком нового навчального року!