Історія кафедри

Наказом ректора Сумського державного університету 2 січня 2002 року створено кафедру загальної хірургії з анестезіологією та доглядом за хворими з курсами фтизіатрії і променевої діагностики. Кафедру очолив доктор медичних наук Дужий І.Д. До її складу увійшли доцент Шевченко В.П., доцент Кондрачук С.О., асистент П’ятикоп Г.І. На кафедрі навчаються студенти ІІ, III, IV, V, VI курсів. З 2005 року на кафедрі введено Болонську систему навчання. З 2006 року кафедра мала назву “Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії”.

Наказом ректора від 18 грудня 2019 року №0928-І "Про реорганізацію кафедр медичного інституту" кафедру перейменовано в Кафедру хірургії, травматології, ортопедії та фтизіатрії, перевівши на кафедру курси хірургії, дитячої хірургії, травматології та ортопедії. 

На кафедрі вивчаються дисципліни: "Догляд за хворими. Практика хірургічна (ІІ курс), “Загальна хірургія” (III курс), Сестринська практика:практика хірургічна (ІІІ курс), “Фтизіатрія” (IV, VІ курси), Урологія з особливостями дитячого віку (IV курс), "Хірургія" (IV,  V, VІ курси), "Дитяча хірургія" (V, VІ курси), "Травматологія і ортопедія" (V курс), "Практика лікарська " (IV, V курси). 

Курс загальної хірургії створено у 1994 році у складі кафедри хірургії. У 2002 р курс загальної хірургії включено в склад кафедри загальної хірургії з розміщенням її на базі хірургічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні. В хірургічному відділенні є “чиста” і “гнійна” половина з “чистою” і “гнійною” перев’язувальною. Операційний блок із 4-х операційних, оснащених загальнохірургічним інструментарієм, стійкою для проведення лапароскопічних операцій. Операційний блок із 4-х операційних, оснащених загальнохірургічним інструментарієм, стійкою для проведення лапароскопічних операцій. У відділенні надається планова та невідкладна хірургічна допомога, створено центр для надання допомоги хворим із шлунково-кишковими кровотечами. Діє центр діабетичної ступні. В реанімаційному відділенні проводиться баротерапія (гіпербарична оксигенація) хворим з гнійно-септичними ураженнями. У відділенні надається планова та невідкладна хірургічна допомога, створено центр для надання допомоги хворим із шлунково-кишковими кровотечами. Діє центр діабетичної ступні. В реанімаційному відділенні проводиться баротерапія (гіпербарична оксигенація) хворим з гнійно-септичними ускладненнями. Студенти мають можливість навчатися у відділенні хронічного гемодіалізу (штучної нирки). У відділенні лазеротерапії налагоджено сучасне лікування хворих. В опіковому відділенні студенти можуть ознайомитися з основними принципами роботи сучасного дерматому. Курс променевої діагностики, променевої терапії створений на медичному факультеті Сумського державного університету 1995 р. З моменту заснування курсом завідував доцент, кандидат медичних наук Кондрачук Сергій Олександрович. Кафедрою виконується договір про спільну наукову діяльність з Інститутом фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України про спільне виконання досліджень в рамках науково-дослідницької розробки оптимальних методів комплексної передопераційної підготовки і хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень і плеври. З 2011 по 2017 рік за сумісництвом, а з 2018 року як штатний працівник на кафедрі працює завідувачка курсом фтизітрії, к.м.н., асистент, лікар-фтизіатр Олещенко Г.П. На курсі фтизіатрії щорічно виконуються студентські наукові роботи, які публікуються в збірнику студентських наукових робіт СумДУ та неодноразово займали призові місця на Республіканських олімпіадах. Заняття з фтизіатрії проводяться на базі КНП СОР "Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр", де студентів навчають діагностиці та лікуванню туберкульозу з дотриманням вимог інфекційного контролю. На курсі загальної хірургії з 2002 року виконуються студентські наукові роботи, які публікуються в збірнику студентських наукових робіт СумДУ. 

На кафедрі проходять навчання лікарі-інтерни, аспіранти, клінічні ординатори зі спеціальностей "Хірургія", "Пульмонологія та фтизіатрія", "Дитяча хірургія", "Травматологія та ортопедія".