Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

28.09.18 - Співробітники кафедри прийняли участь у ХХІV з’їзді хірургів України

 Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії є педагогічно-науковим підрозділом факультету підготовки лікарів медичного інституту Сумського державного університету. Головним завданням кафедри є підготовка лікарів за принципами вітчизняної медицини та європейськими стандартами. На кафедрі навчання студентів проводиться українською, російською та англійською мовами.

  Штат кафедри: 2 професори, 2 доценти, 2 старших викладачи, 3 асистенти

  Науковий напрямок діяльності кафедри

  • Способи оптимізації лікування туберкульозу та інших запальних захворювань у сучасних екологічних умовах.
  • Удосконалення хірургічних методів лікування туберкульозу.
  • Діагностика і лікування захворювань плеври (плеврити різного генезу, спонтанний пневмоторакс).
  • Удосконалення діагностики і лікування поєднаної травми (краніоабдомінальна і краніоторакальна травми).