Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії - Публікаціїї кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

Публікаціїї кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

 Кафедрою було видано:

  • монографій – 5;
  • навчальних посібників – 10.
  • За період з 2002 по 2015 рік опубліковано:
  • статей – 171, з індексом Scopuc – 32;
  • патентів на корисну модель – 25;
  • тез – 208.
  • методичних вказівок − 17