Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії - Інтернатура та магістратура

Інтернатура та магістратура

 

Інтернатура за спеціальністю пульмонологія і фтизіатрія

проводиться на базі обласної клінічної лікарні і обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. 

підготовлено - 13 фахівців,

на даний час навчається 6 інтернів 2-го  та 4 інтерни 1-го року навчання.
Інтерни забезпечені належною навчально-науковою літературою, серед якої значна кількість праць за авторством викладачів кафедрі.
Заняття проводять 1 професор, 1 к.мед.н.

Інтернатура за спеціальністю радіологія 

проводиться на базі обласної клінічної лікарні і обласного клінічного онкологічного диспансеру. 

підготовлено - 14 фахівців,

на даний час навчається 2 інтерни 2-го  та 6 інтернів 1-го року навчання.

 Магістратура

Заспеціальністю пульмонологія і фтизіатрія підготовлено 7 магістрів, на даний час навчаються 6 магістрів.

За спеціальністю радіологія підготовлено 6 магістрів, на даний час навчаються 3 магістри.